Vergaderingen in Cisco Jabber voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Vergaderaccounts toevoegen

U kunt Cisco WebEx-sites aan Cisco Jabber toevoegen om online conferenties te starten, eraan deel te nemen en te beheren.


Stap 1Selecteer Bestand > Opties.
Stap 2Wanneer het venster Opties wordt geopend, selecteert u het tabblad Vergaderingen en vervolgens Account bewerken.
Stap 3Selecteer in de vervolgkeuzelijst WebEx-site Nieuwe site.
Stap 4Voer alle vereiste informatie in, zoals de naam van de Cisco WebEx-site die u aan uw Cisco Jabber-client wilt toevoegen, bijvoorbeeld cisco.webex.com.

Conferentieopties

Als u met verschillende personen wilt spreken of vergaderen, kunt u gemakkelijk ruimten voor uw vergadering creëren met een van de conferentieopties.

Een telefonische vergadering maken via Mijn persoonlijke ruimte

Voordat u begint

Zorg ervoor dat Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen is geselecteerd in uw Nu vergaderen-instellingen in Cisco WebEx.


Stap 1Selecteer een of meer personen in uw lijst met contactpersonen.
Stap 2Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde contactpersonen en selecteer Nu vergaderen in het menu. U bent verbonden met uw persoonlijke ruimte en uw contactpersonen krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan uw conferentiegesprek.

Doorsturen naar een samenwerkingsvergaderruimte

U kunt ervoor kiezen om een conferentiegesprek tot stand te brengen vanuit uw groepchat via Cisco Samenwerkingsvergaderruimte (CMR).


Stap 1Zorg ervoor dat de optie Mijn bridge gebruiken voor conferentiegesprek niet is geselecteerd.

U kunt uw selectie inschakelen door in de client het pictogram Menu te selecteren en vervolgens Bestand > Opties > Gesprekken > Mijn bridge gebruiken voor conferentiegesprek.

Stap 2Wanneer u in een groepchat bent met deelnemers, selecteert u het pictogram Gesprek.

U bent verbonden met het conferentiegesprek en uw groepchatdeelnemers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering via een videokoppeling of via Cisco WebEx.


Conferentiegesprekken tot stand brengen via mijn bridge

Voordat u begint

Configureer uw bridge-informatie.


Stap 1Selecteer in het groepchatvenster het gesprekspictogram om een conferentiegesprek te starten.
Stap 2U bent verbonden met uw bridge. De andere groepchatleden krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan uw conferentiegesprek.

Bridge-informatie configureren

U gebruikt bridge-informatie om de gespreksdetails op te geven die worden verzonden naar gebruikers in een uitnodiging wanneer u conferentiegesprekken tot stand brengt.


      
Stap 1Selecteer het pictogram Menu en vervolgens Bestand > Opties.
Stap 2Selecteer in het venster Opties dat wordt geopend, het tabblad Gesprekken.
Stap 3Selecteer de optie Mijn nummer gebruiken om conferentiegesprekken tot stand te brengen.
Stap 4Voer een nummer of URI in om voor uw bridge te gebruiken.
Stap 5:(Optioneel)Als u wilt dat uw bridge met een wachtwoord wordt beveiligd, geeft u een hostpincode en gastpincode op.
Stap 6:Selecteer Toepassen en vervolgens OK.


Attachments

    Outcomes