קיצורים ללוח המקשים ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

קיצורי דרך גלובליים

פעולהקיצור ללוח המקשים

גישה לחלון שבעגינה

טיפ���
כדי להציג את החלון שבעגינה:
  1. פתח את החלון הראשי של Cisco Jabber.

  2. בחר הצג > הצג חלון בעגינה.

CTRL + Shift + ?
פתח את תפריט ההקשרמקש תפריט

Shift + F10

שיחות נכנסות

פעולהקיצור ללוח המקשים
ענה לשיחהCTRL + L
דחה שיחותCTRL + D
השב לשיחות עם צ'אטCTRL + R

שיחות פעילות

פעולהקיצור ללוח המקשים
סיים שיחותCTRL + K
היכנס למצב מסך מלא או צא ממנוCTRL + SHIFT + F
הצג או הסתר וידאו תצוגה עצמיתCTRL + SHIFT + B
השתק או בטל השתקה של השמעCTRL + חץ למטה
התחל וידאו או עצור אותוCTRL + SHIFT + V
עגון או בטל את עגינת חלון השיחהCTRL + ALT + P
החזק או חדש את השיחהCTRL + SHIFT + H
פתח או סגור את לוח המקשיםCTRL + SHIFT + K
טיפ���הזן ספרות בלוח המקשים באמצעות המקלדת
הגבר את עוצמת הקולCTRL + SHIFT + חץ למעלה
החלש את עוצמת הקולCTRL + SHIFT + חץ למטה
פתח את התפריט 'עוד' או סגור אותוCTRL + SHIFT + פלוס
פתח את התפריט 'מזג' כששיחות בהמתנהCTRL + M
העברת שיחהCTRL + SHIFT + T
התחלת שיחת ועידהCTRL + SHIFT + C

הודעות מיידיות

פעולהקיצור ללוח המקשים
גופן מודגשCTRL + B
גופן נטויCTRL + I
קו תחתוןCTRL + U
העתקCTRL + C
הדבקCTRL + V
גזורCTRL + X
בטלCTRL + Z
בצע שובCTRL + Y

צילום מסכים

כדי לצלם מסך באמצעות המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:
  1. השתמש במקש Tab כדי לנווט אל הבקרה שלח צילום מסך בחלון שיחות.

  2. לחץ על המקש 'רווח' והחזק אותו.

  3. השתמש במקשי החצים כדי לסמן את אזור המסך שאתה רוצה לצלם.

  4. לחץ על המקש 'רווח' כדי לבצע את צילום המסך.

 


 

Attachments

    Outcomes