สร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

 

คุณสามารถสร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลเพื่อแทนที่ข้อความเริ่มต้น และบอกผู้ติดต่อว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้อย่างรวดเร็ว Cisco Jabber จะบันทึกข้อความสถานะส่วนบุคคลล่าสุดสามข้อความสำหรับแต่ละสถานะ คุณสามารถเลือกข้อความสถานะของคุณจากรายการแบบเลื่อนลงบนหน้าต่างหลัก


     
ขั้นตอนที่ 1  แทรกเคอร์เซอร์ในฟิลด์ข้อความสถานะบนหน้าต่างหลัก
ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ
ขั้นตอนที่ 3  กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

Cisco Jabber จะแสดงข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ


 


 

Attachments

    Outcomes