פגישות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

הוספת חשבונות פגישות

ניתן להוסיף אתרים של Cisco WebEx ל-Cisco Jabber כדי להתחיל, שיחות מקוונות, להצטרף אליהן או לנהל אותן.


שלב 1בחר קובץ > אפשרויות.
שלב 2כשהחלון אפשרויות נפתח, בחר את הכרטיסייה פגישות, ולאחר מכן את ערוך חשבון.
שלב 3מהרשימה הנפתחת אתר WebEx, בחר אתר חדש.
שלב 4הזן את כל המידע הנדרש, כולל שם האתר של Cisco WebEx שאתה רוצה להוסיף אל לקוח Cisco Jabber, לדוגמה, cisco.webex.com.

אפשרויות ועידה

אם תרצה לדבר עם מספר אנשים או לפגוש אותם, ניתן בקלות ליצור מקומות לפגישה באמצעות אחת מאפשרויות הועידה.

יצירת שיחת ועידה באמצעות 'חדר אישי'

לפני שתתחיל

ודא שבחרתהשתמש ב'חדר אישי' עבור כל הפגישות המיידיות בהגדרות של היפגש עכשיו ב-Cisco WebEx.


שלב 1בחר איש קשר אחד או יותר מהרשימה 'אנשי קשר'.
שלב 2לחץ לחיצה ימנית על אנשי הקשר שנבחרו ומהתפריט בחר היפגש עכשיו. אתה מחובר לחדר האישי שלך ואנשי הקשר יקבלו הזמנה להצטרף לשיחת הוועידה.

קדם ל-Collaboration Meeting Room

תוכל לבחור ביצירת שיחת ועידה מתוך הצ'אט הקבוצתי באמצעות Cisco Collaboration Meeting Room (CMR).


שלב 1ודא שהאפשרות השתמש בגשר שלי לשיחת ועידה לא בחורה.

תוכל לבדוק את הבחירה שלך על-ידי בחירה בסמל 'תפריט', ולאחר מכן קובץ > אפשרויות > שיחות > השתמש בגשר שלי לשיחת ועידה.

שלב 2כשאתה נמצא בצ'אט קבוצתי עם משתתפים, בחר את הסמל שיחה.

אתה מחובר לשיחת הוועידה ומשתתפי הצ'אט הקבוצתי שלך יקבלו הזמנה להיכנס לפגישה באמצעות קישור וידאו או באמצעות Cisco WebEx.


יצירת שיחות ועידה באמצעות 'הגשר שלי'

לפני שתתחיל

הגדר את פרטי הגשר.


שלב 1בחלון הצ'אט הקבוצתי, בחר את סמל השיחה כדי להתחיל שיחת ועידה.
שלב 2אתה מחובר לגשר. שאר חברי הצ'אט הקבוצתי יקבלו הזמנה להצטרף לשיחת הוועידה.

הגדרת פרטי גשר

אתה משתמש בפרטי הגשר כדי לציין את פרטי השיחה שנשלחים למשתמשים בהזמנה כשאתה יותר שיחות ועידה.


      
שלב 1בחר את סמל התפריט, ולאחר מכן קובץ > אפשרויות.
שלב 2בחלון אפשרויות שנפתח, בחר את הכרטיסייה שיחות.
שלב 3בחר את האפשרות השתמש במספר שלי כדי ליצור שיחות ועידה.
שלב 4הזן מספר או URI שישמש עבור הגשר.
שלב 5(אופציונלי)אם אתה רוצה להגן על הגשר באמצעות סיסמה, ציין PIN מארח ו-PIN אורח.
שלב 6בחר החל ולאחר מכן אישור.


Attachments

    Outcomes