Προσαρμογή του Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές και τις προτιμήσεις του Cisco Jabber για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά της εφαρμογής.


     
Βήμα 1    Από το κεντρικό παράθυρο, επιλέξτε Μενού > Αρχείο > Επιλογές.
Βήμα 2    Επιλέξτε μια καρτέλα στο μενού Επιλογές για να ορίσετε τις επιλογές σας.

 


Attachments

    Outcomes