การประชุมใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

เพิ่มบัญชีการประชุม

คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ Cisco WebEx ลงใน Cisco Jabber เพื่อทำการเริ่มต้นใช้งาน เข้าร่วม และจัดการการประชุมออนไลน์ได้


ขั้นตอนที่ 1เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2เมื่อเปิดหน้าต่าง Options (ตัวเลือก) แล้วให้เลือกแท็บ Meetings (การประชุม) จากนั้นเลือก Edit account (แก้ไขบัญชี)
ขั้นตอนที่ 3จากรายการดรอปดาวน์ WebEx Site ให้เลือก New Site (เว็บไซต์ใหม่)
ขั้นตอนที่ 4ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งชื่อของเว็บไซต์ Cisco WebEx ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในไคลเอ็นต์ Cisco Jabber เช่น cisco.webex.com

ตัวเลือกการประชุม

ถ้าคุณต้องการสนทนาหรือประชุมกับหลาย ๆ คน คุณสามารถสร้างพื้นที่สำหรับการประชุมโดยใช้ตัวเลือกการประชุมได้อย่างง่ายดาย

สร้างการประชุมทางโทรศัพท์โดยใช้ห้องส่วนตัวของฉัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Use Personal Room for all my instant meetings (ใช้ห้องส่วนตัวในการประชุมด่วนของฉันทั้งหมด) ในการตั้งค่า Meet Now (ประชุมตอนนี้) บน Cisco WebEx


ขั้นตอนที่ 1เลือกผู้ติดต่อตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
ขั้นตอนที่ 2คลิกขวาเหนือรายชื่อผู้ติดต่อที่เลือก และจากเมนู ให้เลือก Meet Now (ประชุมตอนนี้) คุณเชื่อมต่อกับห้องส่วนตัวของคุณ และส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมถึงผู้ติดต่อของคุณ

เลื่อนระดับไปเป็นห้องประชุมประสานงาน

คุณสามารถเลือกสร้างการประชุมทางโทรศัพท์จากแชทกลุ่มของคุณได้โดยใช้ห้องประชุมประสานงาน (CMR) ของ Cisco


ขั้นตอนที่ 1ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือก Use my bridge for conference call (ใช้บริดจ์ของฉันในการประชุมทางโทรศัพท์)

คุณสามารถตรวจสอบตัวเลือกของคุณได้โดยเลือกไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นเลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก) > Calls (การโทร) > Use my bridge for conference calls (ใช้บริดจ์ของฉันในการประชุมทางโทรศัพท์)

ขั้นตอนที่ 2เมื่อคุณอยู่ในแชทกลุ่มกับผู้เข้าร่วม ให้เลือกไอคอน Call (การโทร)

คุณเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ และส่งคำเชิญถึงผู้เข้าร่วมในแชทกลุ่มของคุณให้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ลิงก์วิดีโอหรือ Cisco WebEx


สร้างการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยบริดจ์ของฉัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

กำหนดค่าข้อมูลบริดจ์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 1ในหน้าต่างแชทกลุ่ม ให้เลือกไอคอนการโทรเพื่อเริ่มต้นการประชุมทางโทรศัพท์
ขั้นตอนที่ 2คุณทำการเชื่อมต่อกับบริดจ์ ส่งคำเชิญถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในแชทกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

กำหนดค่าข้อมูลบริดจ์

คุณใช้ข้อมูลบริดจ์ในการระบุรายละเอียดการโทรเพื่อส่งคำเชิญไปยังผู้ใช้ เมื่อคุณสร้างการประชุมทางโทรศัพท์


      
ขั้นตอนที่ 1เลือกไอคอน Menu (เมนู) แล้วเลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2ในหน้าต่าง Options (ตัวเลือก) ที่เปิดอยู่ ให้เลือกแท็บ Calls (การโทร)
ขั้นตอนที่ 3เลือกตัวเลือก Use my number to make conference calls (ใช้หมายเลขของฉันเพื่อทำการประชุมทางโทรศัพท์)
ขั้นตอนที่ 4ป้อนหมายเลขหรือ URI ที่ใช้สำหรับบริดจ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 5(ตัวเลือกเพิ่มเติม)หากคุณต้องการให้มีการป้องกันรหัสผ่านสำหรับบริดจ์ของคุณ ให้ระบุ Host PIN (PIN โฮสต์) และ Guest PIN (PIN ผู้เยี่ยมชม)
ขั้นตอนที่ 6เลือก Apply (นำไปใช้) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)


Attachments

    Outcomes