Συναντήσεις στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Προσθήκη λογαριασμών συναντήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε τοποθεσίες Cisco WebEx στο Cisco Jabber για να εκκινείτε, να συμμετέχετε και να διαχειρίζεστε συνδιασκέψεις online.


Βήμα 1Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.
Βήμα 2Όταν ανοίξει το παράθυρο Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Συναντήσεις και στη συνέχεια Επεξεργασία λογαριασμού.
Βήμα 3Από την αναπτυσσόμενη λίστα WebEx Site, επιλέξτε Νέα τοποθεσία.
Βήμα 4Εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της τοποθεσίας Cisco WebEx που επιθυμείτε να προσθέσετε στην εφαρμογή σας Cisco Jabber, για παράδειγμα, cisco.webex.com.

Επιλογές συνδιάσκεψης

Εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε ή να συναντηθείτε με πολλά άτομα, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε χώρους για τη συνάντησή σας χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές συνδιάσκεψης.

Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης με χρήση της προσωπικής μου αίθουσας

Πριν ξεκινήσετε

Διασφαλίστε ότι το στοιχείο Χρήση προσωπικής αίθουσας για όλες τις άμεσες συναντήσεις μου είναι επιλεγμένο στις ρυθμίσεις Συνάντηση τώρα στο Cisco WebEx.


Βήμα 1Επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές από τη λίστα επαφών σας.
Βήμα 2Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες επαφές και, από το μενού, επιλέξτε Συνάντηση τώρα. Συνδέεστε στην προσωπική σας αίθουσα και οι επαφές λαμβάνουν μια πρόσκληση για να συμμετάσχουν στην κλήση συνδιάσκεψης.

Κλιμάκωση σε αίθουσα συναντήσεων συνεργασίας

Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης από την ομαδική συνομιλία σας χρησιμοποιώντας το Cisco Collaboration Meeting Room (CMR).


Βήμα 1Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή για Χρήση της γέφυράς μου για κλήσεις συνδιάσκεψης δεν είναι επιλεγμένη.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας επιλέγοντας το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια Αρχείο > Επιλογές > Κλήσεις > Χρήση της γέφυράς μου για κλήσεις συνδιάσκεψης.

Βήμα 2Όταν βρίσκεστε σε μια ομαδική συνομιλία με συμμετέχοντες, επιλέξτε το εικονίδιο Κλήση.

Συνδέεστε στην κλήση συνδιάσκεψης και οι συμμετέχοντες στην ομαδική συνομιλία λαμβάνουν μια πρόσκληση για να εισέλθουν στη συνάντηση χρησιμοποιώντας μια σύνδεση βίντεο ή χρησιμοποιώντας το Cisco WebEx.


Δημιουργία κλήσεων συνδιάσκεψης χρησιμοποιώντας το My Bridge

Πριν ξεκινήσετε

Διαμορφώστε τις πληροφορίες γέφυρας.


Βήμα 1Στο παράθυρο ομαδικής συνομιλίας, επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.
Βήμα 2Συνδέεστε στη γέφυρά σας. Τα άλλα μέλη της ομαδικής συνομιλίας λαμβάνουν μια πρόσκληση για να συμμετάσχουν στην κλήση συνδιάσκεψής σας.

Διαμόρφωση πληροφοριών γέφυρας

Χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες γέφυρας για να καθορίσετε τις λεπτομέρειες κλήσης που στέλνονται στους χρήστες σε μια πρόσκληση όταν δημιουργείτε κλήσεις συνδιάσκεψης.


      
Βήμα 1Επιλέξτε το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.
Βήμα 2Στο παράθυρο Επιλογές που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα Κλήσεις.
Βήμα 3Επιλέξτε την επιλογή για Χρήση του αριθμού μου για πραγματοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης.
Βήμα 4Εισαγάγετε έναν αριθμό ή URI που θα χρησιμοποιηθεί για τη γέφυρά σας.
Βήμα 5(Προαιρετικά)Εάν επιθυμείτε η γέφυρά σας να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, καθορίστε ένα PIN διοργανωτή και PIN επισκέπτη.
Βήμα 6Επιλέξτε Εφαρμογή και, στη συνέχεια, OK.


Attachments

    Outcomes