העבר שיחות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

כדי להימנע מהחמצת שיחות כשאינך במקומך, תוכל להעביר שיחות למספר טלפון אחר.


     
שלב 1    מחלון הרכזת שלך, פתח את התפריט הנפתח 'בקרות הטלפון'.
שלב 2    בחר העבר שיחות אל וציין את מספר הטלפון.

 


Attachments

    Outcomes