ปรับแต่ง My Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและการกำหนดลักษณะของ Cisco Jabber เพื่อกำหนดวิธีทำงานของไคลเอ็นต์ของคุณได้


     
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างฮับ ให้เลือก Menu (เมนู) > File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2    เลือกแท็บในเมนูตัวเลือกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

 


Attachments

    Outcomes