Używanie okna Mój komputer do nawiązywania połączeń za pomocą programu Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Program Cisco Jabber dla systemu Windows można skonfigurować tak, aby przesyłał połączenia do komputera lub telefonu.


     
Krok 1    W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.   
Krok 2    Skonfiguruj ustawienia.   

 


Attachments

    Outcomes