Προώθηση κλήση στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Για να μη χάνετε κλήσεις όταν βρίσκεστε μακριά από το γραφείο σας, μπορείτε να τις προωθείτε σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου.


     
Βήμα 1    Από το κεντρικό παράθυρο, ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού "Στοιχεία ελέγχου τηλεφώνου".
Βήμα 2    Επιλέξτε Προώθηση κλήσεων σε και προσδιορίστε τον αριθμό τηλεφώνου.

 


Attachments

    Outcomes