Cisco VXME og and Enhedsstyring

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Enhedsvælger

Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) inkluderer en komponent kaldet enhedsvælger. Enhedsvælgeren er en menu, som du kan bruge til administration af dine kameraer, højttalere, mikrofoner og lydmeddelelser. Du kan få vist dine aktuelt aktive enheder eller ændre dem. En liste over højttalerenheder vises først i menuen, efterfulgt af listen over mikrofoner, ringeenheder og kameraer.

Enhedsvælgerikonet () vises i meddelelsesområdet (systembakke) i det nederste højre hjørne af skærmen. Visse ikoner, inklusive enhedsvælgeren, kan skjules. Klik på pil op i meddelelsesområdet for at vise skjulte ikoner.

Efter du tilslutter en ny enhed, vises meddelelsen "Ny enhed fundet" i meddelelsesområdet og den nye enhed bliver aktiv.

Når du afbryder en enhed
 • Meddelelsen "Enhed afbrudt" vises i meddelelsesområdet.

   

 • Den næste enhed på din præferenceliste (Fil > Valgmuligheder > Lyd > Avanceret) bliver aktiv.

   

Brug af enhedsvælger

Brug menuen Enhedsvælger til at se dine aktive valg af enheder eller til at vælge et andet aktivt kamera, højttalerenhed, mikrofon eller ringemeddelelse. Du skal have flere enheder tilsluttet.

 

    
Trin 1    I Windows meddelelsesområdet skal du klikke på ikonet Enhedsvælger.

Flueben angiver de valgte enheder.

Trin 2    Kik på en enhed (kamera eller lydenhed) for at gøre den aktiv.
Trin 3    Klik hvor som helst undtagen på Enhedsvælger-ikonet for at lukke menuen.

Justering af indstillinger for Jabra Bluetooth-enheder

De fleste Jabra Bluetooth-enheder bruger en kort forsinkelse, før lydstien frembringes (cirka 1 til 3 sekunder). For understøttede Jabra Bluetooth enheder kan du fjerne forsinkelsen ved at ændre enhedsindstillingerne i Jabra Direct. For yderligere oplysninger, besøg http://www.jabra.com.

Inden du begynder

Jabra Direct skal installeres.


         
Trin 1    Åbn Jabra Direct.
Trin 2    Klik på Jabra-enheden, som du vil ændre indstillingerne for.
Trin 3    Klik på Indstillinger.
Trin 4    Klik for at udvide Softphone (PC).
Trin 5    Fra listen Foretrukken softphone vælges Cisco Jabber.
Trin 6    Indstil Åben telefonlinje til On (Til).
Trin 7    Indstil PC-lyd til Off (Fra).
Trin 8    Klik på Anvend.

Headset og ringetoner

Med visse trådløse headset hører du muligvis ikke ringetonen for indgående opkald, fordi det trådløse link, som forbinder enheden, ikke er åbent. For at åbne det trådløse link skal du trykke på svarknappen på headsettet.


Note


Visse headset afspiller deres egen interne tone.


Skifte mellem kameraer

Cisco VXME fastlægger videokvaliteten i starten af et opkald. Hvis du starter et opkald med et understøttet high definition (HD) kamera og derefter skifter til et standard-definition-kamera, påvirkes videokvaliteten. Vi anbefaler, at du skifter kameraer mellem opkald.

 

Attachments

  Outcomes