โอนสายใน Cisco Jabber สำหรับ Winndows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น


     
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2    เลือก Forward Calls To (ฝากสายไปที่) และระบุหมายเลขโทรศัพท์

 


Attachments

    Outcomes