Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Cisco Jabber για Windows να στέλνει τις κλήσεις στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνό σας.


     
Βήμα 1    Από το κεντρικό παράθυρο, ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού "Στοιχεία ελέγχου τηλεφώνου".   
Βήμα 2    Επιλέξτε την προτίμησή σας.   

 


Attachments

    Outcomes