ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันสำหรับการโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถกำหนดให้ Cisco Jabber สำหรับ Windows ส่งการโทรไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ


     
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร   
ขั้นตอนที่ 2    เลือกการกำหนดลักษณะของคุณ   

 


Attachments

    Outcomes