ใช้ Cisco Jabber บน Windows | ชุดวิดีโอวิธีการใช้งาน

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ใช้ Cisco Jabber บน Windows

 

ภายในเวลาประมาณ 10 นาที คุณจะสามารถชมวิดีโอชุดนี้ และเรียนรู้วิธีการ:

  • ใช้คุณสมบัติพื้นฐานของ Jabber 11.5 สำหรับ Windows
  • ปรับแต่งตัวเลือกของคุณใน Jabber 11.5 สำหรับ Windows

 

คลิกที่วิดีโอแรกเพื่อเริ่มต้น

 

 

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ ชมวิดีโอใด ๆ ในชุดวิดีโอวิธีการใช้งานเหล่านี้ภายในเวลาประมาณ 10 นาที:

Attachments

    Outcomes