Software Cisco VXME a správa zařízení

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Volič zařízení

Software Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) obsahuje komponentu nazývanou volič zařízení. Volič zařízení představuje nabídku, kterou můžete použít ke správě fotoaparátů, reproduktorů, mikrofonů a upozornění na vyzvánění. Momentálně aktivní zařízení si můžete zobrazit nebo je změnit. Seznam reproduktorů se zobrazí nejprve v nabídce a bude následován seznamy mikrofonů, vyzváněcích zařízení a fotoaparátů.

Ikona voliče zařízení () se zobrazí v oznamovací oblasti (systémový panel) v pravém spodním rohu obrazovky. Některé ikony, včetně voliče zařízení, lze skrýt. Kliknutím na šipku nahoru v oznamovací oblasti zobrazíte skryté ikony.

Po připojení nového zařízení se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Nalezeno nové zařízení“ a nové zařízení se aktivuje.

Když zařízení odpojíte
 • V oznamovací oblasti se zobrazí zpráva „Odpojené zařízení“.

   

 • Další zařízení v seznamu předvoleb (Soubor > Možnosti > Zvuk > Rozšířené) se aktivuje.

   

Použití voliče zařízení

Použijte nabídku Volič zařízení k zobrazení výběrů aktivního zařízení nebo vyberte jiný aktivní fotoaparát, reproduktor, mikrofon nebo upozornění na vyzvánění. Musíte mít připojeno více zařízení.

 

    
Krok 1    V oznamovací oblasti systému Windows klikněte na ikonu Volič zařízení.

Zaškrtávací znaménka označují zvolená zařízení.

Krok 2    Kliknutím na zařízení (fotoaparát nebo zvukové) ho aktivujte.
Krok 3    Klikněte kamkoliv kromě ikony Volič zařízení a nabídku uzavřete.

Úprava nastavení pro Bluetooth zařízení Jabra

Většina Bluetooth zařízení Jabra zavádí krátkou prodlevu při přenosu zvukové cesty (přibližně 1 až 3 sekundy). U podporovaných Bluetooth zařízení Jabra můžete prodlevu odstranit změnou nastavení zařízení v aplikaci Jabra Direct. Další informace naleznete na webu http://www.jabra.com.

Než začnete

Musí být nainstalovaná aplikace Jabra Direct.


         
Krok 1    Otevřete aplikaci Jabra Direct.
Krok 2    Klikněte na zařízení Jabra, pro které chcete nastavení upravit.
Krok 3    Klikněte na položku Nastavení.
Krok 4    Kliknutím rozbalte položku Softwarový telefon (PC).
Krok 5    Ze seznamu Preferovaný softwarový telefon vyberte aplikaci Cisco Jabber.
Krok 6    Nastavte položku Otevřít telefonní linku na možnost Zap.
Krok 7    Nastavte položku Zvuk počítače na možnost Vyp.
Krok 8    Klikněte na tlačítko Použít.

Sluchátka a vyzváněcí tóny

U některých bezdrátových sluchátek nemusíte slyšet vyzváněcí tón u příchozích hovorů, jelikož bezdrátové spojení spojující zařízení není otevřeno. Chcete-li otevřít bezdrátové spojení, stiskněte tlačítko odpovědi na volání na sluchátku.


Poznámka


Některá sluchátka přehrávají vlastní interní tón.


Přepínací fotoaparáty

Software Cisco VXME stanovuje kvalitu videa na začátku hovoru. Pokud zahájíte hovor s podporovaným fotoaparátem s vysokým rozlišením (HD) a pak přepnete na fotoaparát se standardním rozlišením, dojde k ovlivnění kvality videa. Doporučujeme přepínat fotoaparáty mezi hovory.

 

Attachments

  Outcomes