ความพร้อมใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

เปลี่ยนสถานะความพร้อมใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

 
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะความพร้อมของคุณได้หลายวิธี:
 •  

  คลิกลูกศรเลื่อนลงที่อยู่ถัดจากสถานะความพร้อมของคุณบนหน้าต่างหลัก แล้วเลือกสถานะ

    

 •  

  เลื่อนไปเหนือไอคอน Cisco Jabber บนแถบงาน แล้วเลือกสถานะ

    

 •  

  คลิกขวาที่ไอคอน Cisco Jabber บนถาดของระบบ Windows แล้วเลือกสถานะ  

    

  
  

สร้างข้อความสถานะส่วนบุคคล

   

คุณสามารถสร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลเพื่อแทนที่ข้อความเริ่มต้น และบอกผู้ติดต่อว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้อย่างรวดเร็ว Cisco Jabber จะบันทึกข้อความสถานะส่วนบุคคลล่าสุดสามข้อความสำหรับแต่ละสถานะ คุณสามารถเลือกข้อความสถานะของคุณจากรายการแบบเลื่อนลงบนหน้าต่างหลัก   

    

    
ขั้นตอนที่ 1    แทรกเคอร์เซอร์ในฟิลด์ข้อความสถานะบนหน้าต่างหลัก    
ขั้นตอนที่ 2    ใส่ข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ    
ขั้นตอนที่ 3    กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ          

Cisco Jabber จะแสดงข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ     

     

จัดการการร้องขอสถานะ

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะอนุญาตให้คุณจัดการการแจ้งเตือนเมื่อมีคนขอเข้าดูสถานะความพร้อมของคุณ


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2    เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
ขั้นตอนที่ 3    เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
             
ตัวเลือก คำอธิบาย
ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อในบริษัทโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนในบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

Cisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนนอกบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อทุกคนโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ
แจ้งพร้อมท์กับฉันสำหรับการร้องขอแต่ละรายCisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ เมื่อ Cisco Jabber แจ้งเตือนคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได:
 • อนุญาต - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ

   

 • บล็อก - ไม่ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายการบล็อกของคุณ

   

 • เพิ่มเป็นผู้ติดต่อ - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

   

ขั้นตอนที่ 4    เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)

 

Attachments

  Outcomes