Hovory v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Volání mezi aplikacemi Jabber

Hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber umožňuje telefonovat do jiného klienta Cisco Jabber. Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber existují určité rozdíly:
 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber smíte telefonovat pouze s jedním kontaktem zároveň.

 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber platí, že pokud zatelefonujete jinému kontaktu, probíhající hovor se ukončí.

 • Když zahájíte hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s určitým kontaktem a daná osoba současně zahájí hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s vámi, hovor se spojí a neobdržíte žádné oznámení o příchozím hovoru.

Než začnete

Hovory mezi aplikacemi Jabber musí povolit váš správce systému.


Krok 1               Otevřete možnosti telefonního čísla pro váš kontakt.

Například klikněte pravým tlačítkem na kontakt ve vašem seznamu kontaktů a vyberte Hovor nebo z okna chatu klikněte na rozevírací seznam telefonních čísel / adres.

Krok 2               Vyberte aplikaci Jabber Call.

Přesměrování hovorů

Všechny hovory můžete přesměrovat z aplikace Cisco Jabber do hlasové schránky nebo na odlišný telefon.


Krok 1               V hlavním okně vyberte nabídku ovládání telefonu.
Krok 2               Vyberte možnost Přesměrovat hovory na a pak vyberte vhodnou možnost.

Ikony odeslání hovoru do kontaktů

Ikonu hovoru můžete odeslat jinému uživateli v okně chatu, na kterou mohou jednoduše kliknout a zavolat vám. Tyto ikony hovorů vám poskytují jednoduchý způsob, jak požádat o zavolání od kontaktů. Když někdo obdrží ikonu hovoru, může jednoduše na ikonu kliknout a zahájit s vámi telefonní hovor.

Zadáním libovolného z následujících příkazů do okna chatu zašlete osobě nebo osobám v okně chatu ikonu telefonu. Vaše kontakty mohou kliknout na ikonu telefonu a zahájit s vámi hovor. :callmenebo:telephone

Ovládání vzdálených fotoaparátů

U hovorů, které podporují ovládání vzdálené kamery, můžete nastavit vzdálený fotoaparát tak, aby vám poskytoval lepší zobrazení během videohovorů nebo můžete ovládat konferenční rozvržení fotoaparátů. Ikona Zobrazit ovládání vzdálené kamery se zobrazí při hovoru, pokud má vzdálená kamera povolené ovládání. Když vyberete ikonu v závislosti na způsobu připojení hovoru, můžete ji použít buď k posunu vzdálené kamery, nebo ke změně konferenčního rozvržení video obrazovek.

Pokud voláte přímo jednotku nebo osobu, která má zařízení s ovladatelnou kamerou, můžete ovládat vzdálenou kameru, i když na dané zařízení volá více osob zároveň. Pokud však voláte přemostění Cisco, pak můžete ovládat pouze konferenční rozvržení výběrem způsobu zobrazení různých kamer ve vašem konferenčním hovoru.

Než začnete

Tato funkce je dostupná, pokud ji systém, který voláte, podporuje, a pokud ji váš správce povolil. Také se musíte nacházet v režimu softwarového telefonu, což znamená, že jste v okně rozhraní zvolili možnost Použít můj počítač k telefonování.


Krok 1               Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.
Krok 2               Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.
 • V případě přímých hovorů na zařízení můžete pomocí těchto ovládacích prvků posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.
 • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

                   
MožnostPopis
Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Znaménko plus (klávesa Shift + rovná se)

Oddálit

Klávesa minus


Přidání vlastních vyzváněcích tónů

Můžete přidat vlastní vyzváněcí tón a nastavit ho jako příchozí vyzváněcí tón. Všechny zvukové soubory musí být ve zvukovém formátu WAV. Podporované formáty zahrnují:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Krok 1               Přejděte do složky Ringtones v systému. Obvyklá instalační cesta je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Krok 2               Zkopírujte soubor vlastního vyzváněcího tónu do složky Ringtones. Teď můžete zobrazit novou možnost vyzváněcího tónu na kartě Zvuky a upozornění okna Možnosti.


Attachments

  Outcomes