Połączenia w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Nawiązywanie połączeń między klientami Jabber

Funkcja połączeń między aplikacjami Jabber umożliwia nawiązywanie połączenia z innym klientem Cisco Jabber. W przypadku połączeń między aplikacjami Jabber występują pewne różnice:
 • Połączenie między aplikacjami Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem na raz.

 • Jeśli w trakcie połączenia między aplikacjami Jabber zostanie nawiązane połączenie z innym kontaktem, trwające połączenie zostanie zakończone.

 • Jeśli użytkownik i jego kontakt podejmie próbę nawiązania połączenia między aplikacjami Jabber w tym samym czasie, połączenie użytkownika zostanie nawiązane i nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.

Zanim rozpoczniesz

Administrator systemu musi włączyć opcję nawiązywania połączenia między klientami Jabber.


Krok 1               Przejdź do opcji numeru telefonu kontaktu.

Na przykład kliknij kontakt na liście prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Połączenie lub w oknie czatu kliknij listę rozwijaną numery telefonów/adres.

Krok 2               Wybierz opcję Połączenie w aplikacji Jabber.

Przekierowywanie połączeń

Wszystkie połączenia w aplikacji Cisco Jabber można przekierowywać do poczty głosowej lub innego telefonu.


Krok 1               W oknie głównym wybierz menu elementów sterujących telefonu.
Krok 2               Wybierz opcję Przekazuj połączenia do, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wysyłanie ikon połączenia do kontaktów

W oknie czatu można wysłać innemu użytkownikowi ikonę połączenia, po kliknięciu której może on w prosty sposób nawiązać połączenie. Ikony połączenia ułatwiają przesyłanie próśb o połączenie od kontaktów. Po otrzymaniu ikony połączenia kontakt może ją kliknąć, aby nawiązać połączenie telefoniczne z użytkownikiem.

W celu wysłania ikony telefonu do innych kontaktów, w oknie czatu można wprowadzić następujące polecenia. Aby rozpocząć połączenie z użytkownikiem, kontakt może kliknąć ikonę telefonu. :callmelub:telephone

Sterowanie kamerami zdalnymi

Podczas połączeń obsługujących sterowanie kamerami zdalnymi możesz wyregulować kamerę zdalną tak, by zapewnić sobie lepszy widok podczas połączeń wideo, albo kontrolować układ kamer podczas konferencji. Ikona Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną jest wyświetlana podczas połączenia, jeśli można kontrolować kamerę zdalną. Po wybraniu tej ikony możesz, w zależności od sposobu nawiązania połączenia, poruszać kamerą zdalną albo zmieniać układ konferencyjny ekranów wideo.

Jeśli dzwonisz bezpośrednio do działu lub osoby, która ma urządzenie z kamerą, którą można kontrolować, będziesz mieć nad nią kontrolę, nawet jeśli wiele osób naraz nawiązało połączenie z tym urządzeniem. Jeśli jednak masz połączenie z mostkiem Cisco, możesz kontrolować tylko układ konferencji, wybierając sposób wyświetlania różnych kamer na swoim ekranie połączenia konferencyjnego.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja jest dostępna, jeśli została włączona przez administratora oraz jest obsługiwana przez system, z którym nawiązuje się połączenie. W oknie centrum należy także włączyć tryb programu telefonicznego, wybierając opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń.


Krok 1               Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.
Krok 2               Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.
 • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie kamery w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.
 • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

                   
OpcjaOpis
Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

Znak plus (Shift + klawisz =)

Oddalenie

Znak minus


Dodawanie dzwonków niestandardowych

Możesz dodać niestandardowy sygnał dzwonka i ustawić go jako sygnał połączenia przychodzącego. Pliki dźwiękowe muszą mieć format audio .wav. Obsługiwane formaty:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Krok 1               Przejdź do folderu Ringtones w swoim systemie. Zazwyczaj jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Krok 2               Skopiuj plik niestandardowego sygnału dzwonka do folderu Ringtones. Teraz na karcie Dźwięki i alarmy w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja sygnału dzwonka.


Attachments

  Outcomes