ניווט באמצעות לוח המקשים ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
לחץ על המקש Tab ועל מקשי החצים כדי לנווט בין הפריטים ב:
 • חלון הראשי של Cisco Jabber

 • חלונות צ'אט

 • חלונות שיחה

 • רשימות אנשי קשר

 • חלון אפשרויות

 • חלון בעגינה

 • השתמש במקשי החצים כדי לגשת לרשימות ולרכיבים אינדיבידואליים.

 • השתמש במקש Tab כדי לנווט באזור הכללי, ובמקשים Shift + Tab כדי לנווט אחורה.

 • השתמש במקשים Ctrl +Tab כדי לנווט בין חלונות שיחה כשיש לך שיחות מרובות.

 • לחץ על Enter כדי לבחור פריטים בחלונות או להתחיל שיחות צ'אט עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר.

ניווט בקרות שיחה

כדי לנווט בין בקרות שיחה בחלונות שיחה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש במקש Tab כדי לעבור בין בקרות שיחה.

 2. לחץ על המקש רווח או Enter כדי לפתוח תפריטי בקרה משניים.

 3. כוונן את ההגדרות באמצעות מקשי החצים.

 4. לחץ על המקש Esc כדי לצאת מתפריטי בקרה משניים.

ניווט ברשימות אנשי קשר

כשאתה נכנס לרשימת אנשי הקשר באמצעות המקש Tab, יש קבוצות ואנשי קשר. כדי לנווט בין קבוצות לאנשי קשר,
 • השתמש במקשים חת שמאלי וחץ ימני כדי להרחיב ולכווץ קבוצות.

 • השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט בין קבוצות.

 • השתמש במקש חץ ימינה כדי להיכנס לקבוצה.

 • השתמש במקש חץ שמאלה כדי לצאת מקבוצה.

 • השתמש במקשים חץ למטה וחץ למעלה כדי לנווט בין אנשי קשר בקבוצה.
Attachments

  Outcomes