השתמש במחשב שלי עבור שיחות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

באפשרותך לבקש מ-Cisco Jabber for Windows לשלוח שיחות למחשב או לטלפון שלך.


     
שלב 1    מחלון הרכזת שלך, פתח את התפריט הנפתח 'בקרות הטלפון'.   
שלב 2    בחר את ההעדפה שלך.   

 


Attachments

    Outcomes