อุปกรณ์เสริมเครื่องเสียงและวิดีโอที่ได้รับการรับรองจาก Cisco สำหรับ Cisco VXME

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

สำหรับรายการฉบับสมบูรณ์ของอุปกรณ์เสริมเครื่องเสียงและวิดีโอที่รองรับ Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) โปรดดูที่ http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html


หมายเหตุ


เราไม่มีบริการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคุณ โปรดดูที่เอกสารการใช้งานอุปกรณ์หรือเข้าดูเว็บไซต์ของผู้ผลิต

Attachments

    Outcomes