חדרי צ'אט ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Sinead Cunningham on Feb 15, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode

Stevie - ניתן להשתמש בחדרי צ'אט אם הם הופעלו על-ידי מנהל המערכת. חדרי צ'אט מופעלים אם יש סמל 'חדרי צ'אט' בחלון הרכזת.

השתמש בחדרי צ'אט כדי להצטרף לדיונים בנושא של החדר, או כדי לקרוא אותם, יחד עם חברי חדר הצ'אט. לדוגמה, מנהל המערכת עשוי ליצור חדר צ'אט בנושא 'שערי חליפין של מטבע חוץ'; ,תוכל להצטרף לחדר כדי לדון בשערי החליפין של מטבע חוץ ולצפות בכל ההודעות הקודמות שנשלחו לחדר מאז יצירתו.

ניתן לעיין ברשימת כל החדרים על-ידי הצגת רשימה של שמות החדרים, להצטרף לחדרים פתוחים, או שמנהלה מערכת יוסיף אותך לחדר. ניתן להיות חבר במספר חדרים. ניתן לסנן תוכן של חדר באמצעות מילות מפתח או שולחים.

הצטרפות לחדרי צ'אט

 

הצטרפות לחדר צ'אט מאפשרת לך להשתתף בשיחה או לקרוא את מה שנאמר כאשר חברים בחדר הצ'אט משתפים מידע בחלון צ'אט משותף. כל החדרים שאתה חבר בהם יופיעו בכרטיסייה החדרים שלי. אם מנהל מערכת יוסיף אותך לחדר, הוא יוצג מיד בכרטיסייה החדרים שלי.


שלב 1לחץ על הסמל חדר צ'אט בחלון רכזת, ובחר את הכרטיסייה כל החדרים.
שלב 2חפש חדר מהרשימה המסודרת לפי האלף-בית. אם חדר מוגבל למשתתפים ספציפיים, תוכל להצטרף לחדר רק אם מנהל המערכת יוסיף אותך. עבור החדרים המוגבלים שאינך חבר בהם, תראה סמל של מנעול במקום הלחצן הצטרף.
שלב 3לחץ על הצטרף שליד החדר שאליו אתה רוצה להצטרף. החדרים שאתה כבר חבר בהם כוללים לידם סימון.

השתתפות בחדרי צ'אט

לאחר שתצטרף לחדר צ'אט תוכל להשתתף בו ולצפות בהיסטוריית הדיון.


שלב 1בחר את הסמל של חדר הצ'אט בחלון הרכזת, ובחר החדרים שלי כדי להציג את החדרים שבהם אתה חבר.
שלב 2לחץ לחיצה כפולה על החדר שאליו אתה רוצה להיכנס.
שלב 3הצג את רשימת המשתתפים הנוכחית בצד השמאלי של חלון הצ'אט. ניתן להציג את רשימת המשתתפים או להסתירה.
שלב 4קרא את הדיון והזן את הודעת הצ'אט שלך. ההיסטוריה של השיחה מתמידה. כשתצא מחדר צ'אט ותסגור את הלקוח, תוכל לחזור לשיחה באותו חדר. כשתחזור לחדר הצ'אט, תוכל להציג את ההודעות שנשלחו על-ידי חברים אחרים בזמן שלא היית מחובר. מחדר הצ'אט, בחר הצג עוד כדי להציג הודעות ישנות יותר.

סינון חדרי צ'אט

ניתן ליצור הודעות בחדרי צ'אט שיודיעו לך כאשר נעשה שימוש במילת מפתח, או כאשר משתמש מסוים כותב תגובה, או כאשר מאזכרים את שם המשתמש שלך. הודעות אלה מבוססות על מסננים. מסננים מחפשים בחדר הצ'אט בהתאם לקריטריונים שהגדרת עבור החיפוש. לכן לאחר שאתה יוצר מסנן, תקבל הודעה על כל שיחה שמתרחשת בחדרי הצ'אט שמתאימה לקריטריונים של המסנן. תראה הודעה אדומה בחלון הרכזת המציגה את מספר ההתאמות החדשות שנמצאו עבור המסנן. מסננים יכולים לכלול אזכורים כשנעשה שימוש בשם המשתמש שלך בחדר צ'אט, או מסננים מותאמים אישית שמחפשים לפי מילת מפתח או שולח.


שלב 1בלקוח, בחר חדרי צ'אט > מסננים, ולאחר מכן בחר צור מסנן.
שלב 2תן תווית למסנן ולאחר מכן הגדר את הקריטריונים של המסנן. ניתן לסנן חדרי צ'אט באמצעות עד שלוש מילות מפתח או לפי שם משתמש. יש להגדיר לפחות מילת מפתח אחת או את שם המשתמש של השולח, אבל ניתן לציין את השולח ועד שלוש מילות מפתח.
שלב 3בחר צור. התוצאות נרשמות בכרטיסייה מסנן, יחד עם מספר המציין כמה תוצאות נמצאו שלא קראת. התוצאות מתעדכנות באופן אוטומטי בכל פעם שמבוצעת התאמה חדשה עבור המסנן. כשיש לך התאמות במסנן, ניתן ללחוץ על ההתאמה למסנן כדי לפתוח את היסטוריית הצ'אט בחדרים שבהם נמצאו ההתאמות.

אזכור משתמשים בחדרי צ'אט

כשמשתמשים אחרים מאזכרים את שם המשתמש שלך, נוצרת הודעה בקטע האזכורים שלי של המסננים שלל חדרי הצ'אט. אזכור משתמשים אחרים מיידע אותם שהם אוזכרו בחדר צ'אט.

לפני שתתחיל

משתמשים יקבלו התראה רק אם חדר הצ'אט ציבורי והמשתמש הוא חבר בארגון, או שהוא חבר בחדר הצ'אט.


שלב 1כדי ליצור אזכור למשתמש אחר, בתיבת הטקסט של חלון הצ'אט בחדר צ'אט, הקלד את הסימן @ ואחרי את שם המשתמש כדי לחפש את המשתמש בספרייה. הלקוח יציג שמות משתמש שמתאימים למה שאתה מקליד.
שלב 2בחר את שם המשתמש שברצונך לאזכר. ניתן לאזכר שם משתמש שלא משויך לו מזהה Jabber. ניתן להשתמש בסימן @ כחלק מהזנת הטקסט על-ידי שימוש במקש Esc כדי לצאת משדה האזכור.

אחרי שתשלח את ההודעה, תיווצר הודעה עבור המשתמש שאוזכר ברשימה האזכורים שלי, עם קישור לשיחה בחדר שבו בוצע האזכור.

חיפוש בחדרי צ'אט

ניתן לחפש בחדרי צ'אט לפי מילות מפתח ולעדן את החיפוש לפי מילות מפתח עם קריטריונים כגון משתתפים, שם חדר וטווח תאריכים.

לפני שתתחיל

עליך להיות חבר בחדרי הצ'אט כדי לבצע את החיפוש.


שלב 1בחלון הלקוח, בחר את הסמל חדרי צ'אט, ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה מסננים.
שלב 2הזן קריטריוני חיפוש בתיבת חיפוש בדיוק כפי שאתה מחפש אנשי קשר בחלון הרכזת של Cisco Jabber. המגבלות הבאות חלות על חיפושים בחדרי צ'אט.
  • החיפוש כולל את התקופה שממנה הצטרפת לחדר הצ'אט עד ליום הנוכחי.

  • החיפוש לא עובד עבור תווים מיוחדים, אלא אם אתה מוסיף גם אותיות למחרוזת החיפוש.

שלב 3 לחץ לחיצה כפולה על תוצאה כדי לפתוח את חדר הצ'אט המתמיד שבו הייתה התאמה לחיפוש.

התוצאות ממוינות בסדר כרונולוגי ומקובצות לפי חדר. מספר התוצאות המרבי המוצג הוא 200, למרות שניתן להציג יותר הודעות על-מנת לצפות בתוצאות ישנות יותר.


Attachments

    Outcomes