Dostępność w aplikacji Cisco Jabber 11.7 dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Zmiana stanu dostępności w programie Cisco Jabber 11.7 dla systemu Windows

 
Status dostępności użytkownika można zmienić na kilka sposobów:
 •  

  Kliknij strzałkę w dół obok statusu dostępności w głównym oknie i wybierz status.

    

 •  

  Umieść kursor nad ikoną programu Cisco Jabber na pasku zadań i wybierz status.

    

 •  

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Cisco Jabber w zasobniku systemowym Windows i wybierz status.  

    

  
  

Tworzenie osobistych komunikatów o stanie

   

Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów. Program Cisco Jabber zapisuje trzy ostatnie osobiste komunikaty o stanie dla każdego stanu. Możesz wybrać komunikaty o stanie z listy rozwijanej w oknie głównym.   

    

    
Krok 1    Umieść kursor w polu komunikatu o stanie w oknie głównym.    
Krok 2    Wprowadź osobisty komunikat o stanie.    
Krok 3    Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.          

W aplikacji Cisco Jabber zostanie wyświetlony osobisty komunikat o stanie.     

     

Zarządzanie żądaniami sprawdzania statusu

Niektóre wdrożenia programu Cisco Jabber umożliwiają zarządzanie powiadomieniami, które są wysyłane, gdy różne osoby chcą sprawdzić status dostępności użytkownika.


     
Krok 1    Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.
Krok 2    Wybierz kartę Prywatność.
Krok 3    Wybierz jedną z następujących opcji:
             
Opcja Opis
Automatycznie akceptuj prośby od kontaktów wewnątrz firmyProgram Cisco Jabber nie powiadamia użytkownika, gdy osoby wewnątrz firmy dodają go jako kontakt.

Program Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby spoza firmy dodają go jako kontakt.

Automatycznie akceptuj prośby od wszystkich kontaktówProgram Cisco Jabber nie powiadamia użytkownika, gdy ktoś dodaje go jako kontakt.
Pytaj przy każdym zgłoszeniuProgram Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby dodają go jako kontakt. Gdy program Cisco Jabber powiadamia użytkownika, można wybrać następujące opcje:
 • Zezwól — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych.

   

 • Blokuj — Nie zezwala innej osobie sprawdzania statusu dostępności użytkownika ani wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy zablokowanych.

   

 • Dodaj do kontaktów — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy kontaktów.

   

Krok 4    Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

 

Attachments

  Outcomes