Procházení klávesnice v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
Klávesa Tab a klávesy se šipkami slouží k navigaci položkami:
 • Hlavní okno aplikace Cisco Jabber

 • Okna chatu

 • Okna hovorů

 • Seznamy kontaktů

 • Okno Možnosti

 • Ukotvené okno

 • K otevření seznamů a individuálních komponent použijte klávesy se šipkami.

 • Klávesu Tab použijte k procházení obecných oblastí a klávesy Shift + Tab k přechodu zpět.

 • K procházení oken konverzací v případě otevření více konverzací použijte klávesy Ctrl + Tab.

 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položky v oknech nebo zahajte chaty s kontakty v seznamu kontaktů.

Procházení ovládacích prvků hovorů

Chcete-li procházet ovládací prvky hovorů v oknech hovorů, proveďte následující:
 1. Použijte klávesu Tab k přepínání mezi ovládacími prvky hovorů.

 2. Stisknutím klávesy mezerníku nebo Enter otevřete sekundární nabídky ovládání.

 3. Upravte nastavení pomocí kláves se šipkami.

 4. Stisknutím klávesy Esc opusťte vedlejší nabídky ovládání.

Procházení seznamů kontaktů

Po otevření seznamu kontaktů pomocí klávesy Tab naleznete skupiny a kontakty. K procházení mezi skupinami a kontakty:
 • Použijte šipky doleva a doprava k rozbalení a sbalení skupin.

 • Použijte šipku dolů k procházení stávajících skupin.

 • Použijte šipku doprava k přechodu do skupiny.

 • Použijte šipku doleva k přechodu ze skupiny.

 • Použijte šipky nahoru a dolů k procházení kontaktů ve skupině.
Attachments

  Outcomes