Chatruimten in Cisco Jabber voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

U kunt chatruimten gebruiken als deze door uw beheerder zijn ingeschakeld. Chatruimten zijn ingeschakeld als uw hub-venster het pictogram Chatruimten bevat.

Gebruik chatruimten voor deelname aan of lezen van discussies over het thema van de ruimte met de andere chatruimteleden. Uw beheerder kan bijvoorbeeld een chatruimte met het thema “;Wisselkoersen”; maken. U kunt deelnemen aan de ruimte om de wisselkoersen te bespreken en alle vorige berichten te bekijken die naar de ruimte zijn gestuurd sinds deze is gemaakt.

U kunt naar alle ruimten bladeren door een lijst met ruimtenamen weer te geven, u kunt deelnemen aan open ruimten of u kunt door een beheerder aan een ruimte worden toegevoegd. U kunt lid van meerdere ruimten zijn. U kunt de inhoud van een ruimte filteren op trefwoorden of afzenders.

Deelnemen aan chatruimten

 

Als u lid wordt van een chatruimte waarin meerdere leden in de chatruimte informatie delen in een gemeenschappelijk chatvenster, kunt u deelnemen aan het gesprek of lezen wat er wordt gezegd. Alle ruimten waarvan u lid bent, worden weergegeven op uw tabblad Mijn ruimten. Als een beheerder u toevoegt aan een chatruimte, wordt dit direct weergegeven op het tabblad Mijn ruimten.


   
Stap 1  Klik op het pictogram Chatruimte in het Hub-venster en selecteer het tabblad Alle ruimten.
Stap 2  Zoek naar een ruimte. Deze worden in alfabetische volgorde weergegeven. Als een ruimte alleen toegankelijk is voor specifieke leden, kunt u niet deelnemen aan de ruimte tenzij u wordt toegevoegd door een beheerder. Bij de ruimten die alleen voor specifieke leden toegankelijk zijn en waarvan u geen lid bent, ziet u een slotpictogram in plaats van de knop Deelnemen.
Stap 3  Klik op Deelnemen naast de ruimte waaraan u wilt deelnemen. Naast de ruimten waar u al lid van bent, staat een vinkje weergegeven.

Deelnemen aan chatruimten

Als u lid wordt van een chatruimte, kunt u eraan deelnemen en de gesprekshistorie bekijken.


    
Stap 1  Selecteer het pictogram Chatruimte in het hub-venster en selecteer Mijn ruimten om de ruimten weer te geven waar u lid van bent.
Stap 2  Dubbelklik op de ruimte waaraan u wilt deelnemen.
Stap 3  Bekijk de huidige deelnemerslijst aan de rechterkant van het chatvenster. U kunt de deelnemerslijst weergeven of verbergen.
Stap 4  Lees het gesprek en voer uw eigen chatberichten in. De historie van het gesprek is steeds zichtbaar. Als u de chatruimte verlaat en de client afsluit, kunt u later terugkeren naar het gesprek in die ruimte. Wanneer u terugkeert naar de chatruimte, kunt u de berichten bekijken die andere leden hebben gestuurd terwijl u niet was aangemeld. Selecteer in de chatruimte Meer weergeven om oudere berichten te bekijken.

Chatruimten filteren

U kunt meldingen maken in chatruimten die aangeven wanneer een trefwoord wordt gebruikt of wanneer een bepaalde gebruiker een opmerking maakt of uw gebruikersnaam wordt vermeld. Deze meldingen zijn gebaseerd op filters. Met filters wordt gezocht in de chatruimte met de criteria die u voor de zoekopdracht definieert. Nadat u een filter hebt gemaakt, wordt u dus geïnformeerd over alle gesprekken in de chatruimten die overeenkomen met uw filtercriteria. U ziet een rode melding in het hub-venster waarmee het aantal nieuwe voor uw filter gevonden overeenkomsten wordt weergegeven. Filters kunnen vermeldingen bevatten wanneer uw gebruikersnaam in een chatruimte wordt gebruikt, of aangepaste filters waarmee op trefwoord of afzender wordt gezocht.


   
Stap 1  Selecteer in de client Chatruimten > Filters en selecteer vervolgens Filter maken.
Stap 2  Geef het filter een label en definieer vervolgens de filtercriteria. U kunt chatruimten filteren met behulp van maximaal drie trefwoorden of op gebruikersnaam. U moet ten minste één trefwoord of de gebruikersnaam van de afzender definiëren, maar u kunt de afzender en maximaal drie trefwoorden opgeven.
Stap 3  Selecteer Maken. Resultaten worden weergegeven op het tabblad Filter met een getal dat het aantal gevonden resultaten aangeeft dat u niet hebt gelezen. Resultaten worden automatisch elke keer bijgewerkt wanneer een nieuwe overeenkomst met uw filter wordt gevonden. Wanneer u overeenkomsten in uw filter hebt, kunt u op de filterovereenkomst klikken om de chathistorie te openen in de ruimten waar de overeenkomsten zijn gevonden.

Gebruikers in chatruimten vermelden

Wanneer andere gebruikers uw gebruikersnaam vermelden, wordt een melding gemaakt in de sectie Mijn vermeldingen van uw chatruimtefilters. Door gebruikers te vermelden worden zij geïnformeerd dat zij in een chatruimte zijn vermeld.

Voordat u begint

Gebruikers ontvangen alleen een melding als de chatruimte openbaar is en zij gebruikers in de organisatie zijn of als ze lid zijn van de chatruimte.


Stap 1  Als u een vermelding voor een andere gebruiker wilt maken, typt u in het tekstvak van het chatvenster in een chatruimte het symbool @ gevolgd door de gebruikersnaam van de persoon om de map voor de gebruiker te zoeken. De client geeft gebruikersnamen weer die overeenkomen met datgene wat u typt.
Stap 2  Selecteer de gebruikersnaam die u wilt vermelden. U kunt een gebruikersnaam vermelden waaraan geen Jabber-ID is gekoppeld. U kunt het symbool @ gebruiken als onderdeel van uw tekstinvoer. U hoeft alleen de toets Esc te gebruiken om het vermeldingsveld af te sluiten.

Nadat u het bericht hebt verzonden, wordt een melding gemaakt voor de vermelde gebruiker in de lijst Mijn vermeldingen, met een koppeling naar het gesprek in de ruimte waar de vermelding is gemaakt.

Chatruimten zoeken

U kunt zoeken naar chatruimten op trefwoorden en uw zoekopdracht verder verfijnen met criteria zoals deelnemers, ruimtenaam en datumbereik.

Voordat u begint

U moet lid zijn van de chatruimten. Anders kan de zoekopdracht niet worden uitgevoerd.


   
Stap 1  Selecteer in het clientvenster het pictogram Chatruimten en selecteer vervolgens het tabblad Filters.
Stap 2  Voer zoekcriteria in een zoekvak in, net als u zoekt naar contactpersonen in uw hub-venster van Cisco Jabber. Voor zoekopdrachten naar chatruimten gelden de volgende beperkingen:
 • Voor de zoekopdracht wordt de periode gehanteerd vanaf het moment dat u deelnemer werd van een chatruimte tot de huidige dag.

 • De zoekopdracht werkt niet voor speciale tekens, tenzij u ook letters aan de zoekreeks toevoegt.

Stap 3  Dubbelklik op een resultaat om de steeds zichtbare chatruimte te openen waar een overeenkomst is gevonden met de zoekopdracht.

Resultaten worden chronologisch en per ruimte gegroepeerd. Het maximale aantal weergegeven resultaten is 200, maar u kunt meer berichten tonen om oudere resultaten weer te geven.


Attachments

  Outcomes