Samtal i Cisco Jabber för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Jabber till Jabber-samtal

Du kan ringa till ett annat Cisco Jabber-program med hjälp av Jabber-inbördes samtal. Samtal inom Jabber innebär vissa skillnader:
 • Du kan endast ringa ett samtal inom Jabber till en kontakt åt gången.

 • När du är i ett samtal inom Jabber kommer ditt pågående samtal att avslutas, om du ringer en annan kontakt.

 • När du startar ett Jabber-inbördes samtal med en kontakt, och kontakten samtidigt startar ett samtal inom Jabber med dig, kopplas du automatiskt fram till samtalet och får ingen avisering om inkommande samtal.

Innan du börjar

Din systemadministratör måste aktivera Jabber till Jabber-samtal.


Steg 1               Komma åt din kontakts telefonnummeralternativ.

T.ex. högerklicka på en kontakt i din kontaktlista och välj Samtal eller från ett chattfönster klickar du på den nedrullningsbara listan telefonnummer/adresslista.

Steg 2               Välj Jabber-samtal.

Vidarebefordra samtal

Du kan vidarebefordra alla samtal från Cisco Jabber till en röstbrevlåda eller en annan telefon.


Steg 1               Välj telefonkontrollmenyn i huvudfönstret.
Steg 2               Välj Vidarebefordra samtal till och sedan önskat alternativ.

Skicka samtalsikoner till kontakter

Du kan skicka en samtalsikon till en användare i chattfönstret som de bara behöver klicka på för att ringa dig. Dessa samtalsikoner ger dig ett enkelt sätt att begära samtal från kontakter. När någon tar emot en samtalsikon behöver de bara klicka på ikonen för att starta ett telefonsamtal med dig.

Ange ett av följande kommandon i chattfönstret för att skicka personen, eller personerna, en telefonikon. Dina kontakter kan klicka på telefonikonen för att starta ett samtal med dig. :callmeEller:telephone

Kontroll av bortre kameror

I samtal som har stöd för kontroll av bortre kamera kan du justera den bortre kameran så att du får bättre sikt under videosamtal, eller så kan du kontrollera kamerornas konferens-layout. En ikon för Visa kontroll av bortre kamera visas i ditt samtal om den bortre kameran har aktiverats för kontroll. När du väljer ikonen kan du, beroende på sättet som samtalet är anslutet, antingen använda den för att gå till den bortre kameran eller ändra konferens-layouten för videoskärmarna.

Om du ringer en grupp eller person direkt som har en enhet med en kontrollerbar kamera kan du kontrollera den bortre kameran, även om flera personer ringer till den enheten på samma gång. Om du däremot ringer en Cisco-brygga kan du bara kontrollera konferensens layout genom att välja hur du vill att de olika kamerorna ska visas i ditt konferenssamtal.

Innan du börjar

Denna funktionen är tillgänglig om systemet som du ringer har stöd för funktionen och om din administratör har aktiverat den för dig. Du behöver också vara i softphone-läge, vilket betyder att du har valt Använd min dator för samtal i ditt hubbfönster.


Steg 1               När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.
Steg 2               Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.
 • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera kameran åt vänster eller höger, vinkla kameran uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.
 • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

                   
AlternativBeskrivning
Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecken (Shift + tangenten lika med)

Zooma ut

Minusteckentangenten


Lägg till anpassade ringtoner

Du kan lägga till en anpassad ringsignal och ange den som din ringsignal för inkommande. Alla ljudfiler måste vara i ljudformatet .wav. Format som stöds inkluderar:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Steg 1               Gå till din systemmapp med ringsignaler. En typisk sökväg är: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Steg 2               Kopiera filen med den anpassade ringsignalen till Ringtones-mappen. Du kan nu se alternativet för den nya ringsignalen under fliken Ljud och aviseringar i fönstret Alternativ.


Attachments

  Outcomes