การนำทางคีย์บอร์ดใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
กดปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อนำทางผ่านรายการต่าง ๆ บน:
 • หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber

 • หน้าต่างแชท

 • หน้าต่างการโทร

 • รายชื่อผู้ติดต่อ

 • หน้าต่างตัวเลือก

 • หน้าต่างที่เทียบชิดขอบ

 • ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเข้าถึงรายการและรายละเอียดส่วนตัว

 • ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางผ่านพื้นที่ทั่วไป และ Shift + Tab เพื่อย้อนกลับ

 • ใช้ Ctrl +Tab เพื่อนำทางผ่านหน้าต่างการสนทนาเมื่อคุณกำลังมีการสนทนาหลายรายการ

 • กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกรายการในหน้าต่าง หรือเริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

นำทางไปที่แผงควบคุมการโทร

หากต้องการให้นำทางผ่านแผงควบคุมการโทรบนหน้าต่างการโทร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ปุ่ม Tab เพื่อสลับระหว่างแผงควบคุมการโทร

 2. กดปุ่ม Space หรือ Enter เพื่อเปิดเมนูควบคุมย่อย

 3. ปรับการตั้งค่าด้วยปุ่มลูกศร

 4. กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเมนูควบคุมย่อย

นำทางไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อนำทางภายในรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้ปุ่ม Tab จะมีข้อมูลของกลุ่มและผู้ติดต่อ หากต้องการให้นำทางระหว่างกลุ่มกับผู้ติดต่อ
 • ใช้ลูกศรชี้ซ้ายและขวาเพื่อขยายและยุบกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรลงเพื่อนำทางผ่านกลุ่มต่าง ๆ

 • ใช้ลูกศรชี้ขวาเพื่อนำทางภายในกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรชี้ซ้ายเพื่อนำทางออกนอกกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางผ่านผู้ติดต่อในกลุ่ม
Attachments

  Outcomes