Chatovací místnosti v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Chatovací místnosti můžete použít, pokud jsou povoleny správcem. Chatovací místnosti jsou povoleny, pokud se v okně rozhraní nachází ikona chatovacích místností.

Chatovací místnosti použijte k připojení nebo přečtení diskuzí na téma místnosti s dalšími členy chatovací místnosti. Například váš správce může vytvořit tematickou chatovací místnost s názvem „Kurzy zahraničních měn“, do které se můžete připojit k diskuzi o směnných kurzech zahraničních měn a zobrazit všechny předchozí zprávy odeslané do místnosti od jejího vytvoření.

Můžete procházet všechny místnosti zobrazením seznamu názvů místností, připojovat se do otevřených místností nebo se nechat přidat do místnosti správcem. Můžete být členem více místností. Můžete filtrovat obsah místnosti podle klíčových slov nebo odesilatele.

Připojení do chatovacích místností

 

Připojíte-li se do chatovací místnosti, budete se moci zúčastnit konverzace nebo si přečíst informace sdílené ve společném okně členy dané chatovací místnosti. Všechny místnosti, ve kterých jste členem, jsou uvedeny na kartě Moje místnosti. Pokud vás správce přidá do chatovací místnosti, tato místnost se ihned zobrazí na kartě Moje místnosti.


   
Krok 1  V okně Rozhraní klikněte na ikonu Chatovací místnost a zvolte kartu Všechny místnosti.
Krok 2  Najděte požadovanou místnost. Místnosti jsou řazeny podle abecedy. Pokud je místnost omezena jen na určité členy, nemůžete se k ní připojit, pokud vás do ní nepřidá správce. U omezených místností, ve kterých nejste členem, uvidíte místo tlačítka Připojit ikonu zámku.
Krok 3  Klikněte na položku Připojit vedle místnosti, do které se chcete připojit. Vedle místností, ve kterých už jste členem, je uveden symbol zaškrtnutí.

Účast v chatovacích místnostech

Po připojení do chatovací místnosti se můžete zúčastnit diskuze a zobrazit si historii diskuze.


    
Krok 1  Vyberte ikonu Chatovací místnosti v okně rozhraní a výběrem položky Moje místnosti zobrazte místnosti, ve kterých jste členem.
Krok 2  Dvakrát klikněte na místnost, do které chcete vstoupit.
Krok 3  Na pravé straně okna chatu se zobrazí aktuální seznam účastníků. Můžete také zobrazit nebo skrýt seznam účastníků.
Krok 4  Čtěte si diskuzi a zadávejte vlastní zprávy. Historie konverzace je trvalá. I když z chatovací místnosti odejdete a zavřete klienta, můžete se ke konverzaci v dané místnosti vrátit později. Po návratu do chatovací místnosti si můžete zobrazit zprávy odeslané jinými členy v době, kdy jste nebyli přihlášeni. Chcete-li zobrazit starší zprávy, zvolte v chatovací místnosti položku Zobrazit další.

Filtrování chatovacích místností

V chatovacích místnostech můžete vytvářet oznámení, která vás upozorní na použití klíčového slova, nebo když jistý uživatel vytvoří komentář nebo je zmíněno vaše uživatelské jméno. Tato oznámení jsou založena na filtrech. Filtry prohledají chatovací místnost pomocí kritérií definovaných pro hledání. Takže po vytvoření filtru budete upozorněni na libovolné konverzace, ke kterým došlo v chatovacích místnostech a které se shodují s kritérii vašeho filtru. Vidíte červené oznámení v okně rozhraní, který zobrazuje počet nových shod nalezených pro váš filtr. Filtry mohou zahrnovat zmínky situací, kdy se vaše uživatelské jméno použije v chatovací místnosti, nebo vlastní filtry, které hledají podle klíčového slova nebo odesilatele.


   
Krok 1  V klientovi vyberte položku Chatovací místnosti > Filtry a pak vyberte možnost Vytvořit filtr.
Krok 2  Nastavte filtru popisek a pak definujte kritéria filtru. Chatovací místnosti můžete filtrovat pomocí až tří klíčových slov nebo podle uživatelského jména. Musíte definovat alespoň jedno klíčové slovo nebo uživatelské jméno odesilatele, ale můžete určit odesilatele a až tři klíčová slova.
Krok 3  Zvolte možnost Vytvořit. Výsledky jsou uvedeny na kartě Filtr s číslem uvádějícím, kolik nezobrazených výsledků bylo nalezeno. Výsledky se aktualizují automaticky při vytvoření každé nové shody pro váš filtr. Když máte ve svém filtru shody, můžete kliknout na shodu filtru, a otevřít tak historii chatu v místnostech, kde byly shody nalezeny.

Zmiňování uživatelů v chatovacích místnostech

Když ostatní uživatelé zmíní vaše uživatelské jméno, vytvoří se oznámení v části Moje zmínky vašich filtrů chatovací místnosti. Zmiňování dalších uživatelů je upozorní na toto zmínění v chatovací místnosti.

Než začnete

Uživatelé obdrží oznámení pouze v případě, že je chatovací místnost veřejná a uživatel je součástí společnosti, nebo pokud je členem chatovací místnosti.


Krok 1  Chcete-li vytvořit zmínku pro jiného uživatele, zadejte do textového pole okna chatu v chatovací místnosti symbol @ následovaný uživatelským jménem dané osoby a vyhledejte adresář pro uživatele. V klientovi se zobrazí uživatelská jména, která se shodují s napsaným textem.
Krok 2  Vyberte uživatelské jméno, které chcete zmínit. Můžete zmínit uživatelské jméno, které nemá přidružené ID aplikace Jabber. Můžete použít symbol @ jako součást textového zadání, jednoduše použijte klávesu Esc a opusťte pole zmínky.

Po odeslání zprávy se vytvoří oznámení pro zmíněného uživatele v jeho seznamu Moje zmínky s odkazem na konverzaci v místnosti, kde byla zmínka vytvořena.

Hledání chatovacích místností

Chatovací místnost můžete prohledávat pomocí klíčových slov a hledání upřesnit podle klíčových slov pomocí dalších kritérií, například účastníků, názvu místnosti a rozsahu dat.

Než začnete

Aby bylo vaše hledání dokončeno, musíte být členem chatovacích místností.


   
Krok 1  V okně klienta vyberte ikonu Chatovací místnosti a pak vyberte kartu Filtry.
Krok 2  Zadejte kritéria hledání do pole hledání, stejně jako když hledáte kontakty v okně rozhraní aplikace Cisco Jabber. Následující omezení se vztahují na hledání v chatovacích místnostech:
 • Hledání zahrnuje dobu od okamžiku vašeho připojení do chatovací místnosti po aktuální den.

 • Hledání nefunguje pro speciální znaky, pokud také nepřidáte písmena do hledaného řetězce.

Krok 3  Dvakrát klikněte na výsledek pro otevření trvalé chatovací místnosti, kde hledání nalezlo shodu.

Výsledky jsou tříděny chronologicky a seskupeny podle místnosti. Maximální počet zobrazených výsledků činí 200, i když můžete zobrazit další zprávy pro zobrazení starších výsledků.


Attachments

  Outcomes