Συνομιλία στο Cisco Jabber για Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Μπορείτε να βρείτε, προσθέσετε και καλέσετε επαφές από τη γραμμή αναζήτησης στα παράθυρα συνομιλίας.


Βήμα 1               Εισαγάγετε το όνομα μιας επαφής στη γραμμή αναζήτησης του παραθύρου συνομιλίας.

Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς τηλεφώνου στη γραμμή αναζήτησης για κλήση απευθείας από το παράθυρο συνομιλίας.

Βήμα 2               Ξεκινήστε μια συνομιλία με την επαφή σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Μετακινήστε τον δείκτη επάνω στην επαφή για να προσθέσετε τη συγκεκριμένη επαφή σε μια λίστα ή για να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή.
 • Κάντε διπλό κλικ στην επαφή για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας.

Έναρξη ομαδικών συνομιλιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαδικές συνομιλίες για να στείλετε άμεσα μηνύματα σε δύο ή περισσότερες επαφές ταυτόχρονα. Οι ομαδικές συνομιλίες δεν είναι μόνιμες, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια συνομιλία με δύο ή περισσότερα άτομα αλλά δεν αποθηκεύεται ιστορικό.

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες που θα προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική συνομιλία είναι 200.
 • Ανοίξτε ένα παράθυρο συνομιλίας με έναν συμμετέχοντα της ομαδικής συνομιλίας. Επιλέξτε Προσθήκη συμμετεχόντων στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας και προσδιορίστε άλλους συμμετέχοντες.
 • Στη λίστα Επαφές, επιλέξτε όλους όσους επιθυμείτε να προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα ονόματα και επιλέξτε Έναρξη ομαδικής συνομιλίας.

Αποστολή μηνύματος εκπομπής

Η μετάδοση των IM σάς επιτρέπει να στείλετε ένα μεμονωμένο IM σε πολλαπλές επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ή μια ομάδα επαφών από τη λίστα επαφών σας και να στείλετε ένα μήνυμα εκπομπής σε όλους ταυτόχρονα. Οι αποδέκτες λαμβάνουν τα IM εκπομπής με τον ίδιο τρόπο όπως και τις κανονικές συνομιλίες 1:1.


Βήμα 1               Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε όλες τις επαφές στις οποίες επιθυμείτε να αποστείλετε ένα IM.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα σε μια ολόκληρη ομάδα, επιλέξτε την κεφαλίδα για την ομάδα επαφών.

Βήμα 2               Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες επαφές και κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος εκπομπής. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή μηνύματος εκπομπής.
Βήμα 3               Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο κειμένου.

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα στο μήνυμα εκπομπής, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα άτομα αυτά στο πεδίο Προς και να τα προσθέσετε.

Βήμα 4               Κάντε κλικ στο Αποστολή.

Μεταφορά αρχείων

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ των Cisco Jabber clients χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αποστολής αρχείου στο παράθυρο συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να αποθέσετε το αρχείο στο παράθυρο συνομιλίας.


Βήμα 1               Επιλέξτε Αποστολή αρχείου στην κάτω δεξιά γωνία ενός παραθύρου συνομιλίας.
Βήμα 2               Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας.
Βήμα 3               Επιλέξτε Άνοιγμα.

Αποκλεισμός συγκεκριμένων επαφών και τομέων

Μπορείτε να αποκλείσετε συγκεκριμένες επαφές ή τομείς. Όταν αποκλείετε μια επαφή, αυτό το άτομο δεν μπορεί να δει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστείλει άμεσα μηνύματα.

Σημείωση


Όταν προσθέτετε μια επαφή στη λίστα αποκλεισμού σας, και αυτό το άτομο έχει εσάς στη λίστα επαφών του, το συγκεκριμένο άτομο δεν μπορεί να δει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστείλει άμεσα μηνύματα.


Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα του πώς λειτουργεί η λίστα αποκλεισμού:
Παράδειγμα 1: Να αποκλείονται συγκεκριμένες επαφές εντός του οργανισμού σας

Προσθέτετε μια διεύθυνση IM στη λίστα αποκλεισμού σας. Αυτό το άτομο δεν μπορεί να δει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστείλει άμεσα μηνύματα.

Παράδειγμα 2: Να αποκλείονται συγκεκριμένοι τομείς

Προσθέτετε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως cisco.com, στη λίστα αποκλεισμού σας. Καμία επαφή που έχει λογαριασμούς IM στον συγκεκριμένο τομέα δεν μπορεί να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα.


Βήμα 1               Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

Ανοίγει το παράθυρο Επιλογές.

Βήμα 2               Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο και στη συνέχεια επιλέξτε Για προχωρημένους.
Βήμα 3               Εισαγάγετε συγκεκριμένες διευθύνσεις επαφών ή τομείς στη Λίστα αποκλεισμού.
Βήμα 4               Επιλέξτε Εφαρμογή και στη συνέχεια OK.

Αποδοχή συγκεκριμένων επαφών και τομέων

Ορισμένες αναπτύξεις του Cisco Jabber περιλαμβάνουν μια λίστα αποδοχής η οποία προσθέτει εξαιρέσεις στη λίστα αποκλεισμού. Μπορείτε να εισαγάγετε συγκεκριμένες επαφές ή τομείς στη λίστα αποδοχής για να διασφαλίσετε ότι αυτές οι επαφές μπορούν να προβάλλουν την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλουν μηνύματα.


Σημείωση


Το Cisco Jabber χρησιμοποιεί τη λίστα επαφών σας ως λίστα αποδοχής. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε επαφές από τη λίστα επαφών σας στη λίστα αποδοχής.


Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα του πώς λειτουργεί η λίστα αποδοχής:
Παράδειγμα 1: Να επιτρέπονται συγκεκριμένες επαφές εντός του οργανισμού σας
 1. Καθορίζετε τις βασικές ρυθμίσεις απορρήτου σας ώστε να αποκλείονται όλοι εντός της εταιρείας σας.

 2. Στη συνέχεια, προσθέτετε συγκεκριμένες διευθύνσεις IM για επαφές εντός της εταιρείας σας στη λίστα αποδοχής σας.

Το Cisco Jabber αποκλείει όλες τις επαφές εντός της εταιρείας σας, εκτός από εκείνα τα συγκεκριμένα άτομα στη λίστα αποδοχής σας.
Παράδειγμα 2: Να επιτρέπονται συγκεκριμένοι τομείς
 1. Καθορίζετε τις βασικές ρυθμίσεις απορρήτου σας ώστε να αποκλείονται όλοι εκτός της εταιρείας σας.

 2. Στη συνέχεια προσθέτετε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως cisco.com, στη λίστα αποδοχής σας.

Το Cisco Jabber αποκλείει τους πάντες εκτός της εταιρείας σας, εκτός από τα άτομα που έχουν λογαριασμούς IM στο cisco.com.
Παράδειγμα 3: Να επιτρέπονται συγκεκριμένες επαφές από τους αποκλεισμένους τομείς
 1. Προσθέτετε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως cisco.com, στη λίστα αποκλεισμού σας.

 2. Στη συνέχεια προσθέτετε μια διεύθυνση IM, όπως anitaperez@cisco.com, στη λίστα αποδοχής σας.

Το Cisco Jabber αποκλείει όλους όσοι έχουν λογαριασμούς IM στο cisco.com, εκτός από το anitaperez@cisco.com.

Βήμα 1               Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

Ανοίγει το παράθυρο Επιλογές.

Βήμα 2               Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο και στη συνέχεια επιλέξτε Για προχωρημένους.
Βήμα 3               Εισαγάγετε συγκεκριμένες διευθύνσεις επαφών ή τομείς στη Λίστα επιτρεπόμενων.
Βήμα 4               Επιλέξτε Εφαρμογή και στη συνέχεια OK.

Έλεγχος του ποιος μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί σας

Ορισμένες αναπτύξεις του Cisco Jabber σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ποιος αλληλεπιδρά μαζί σας εντός και εκτός της εταιρείας σας.


   
Βήμα 1               Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.
Βήμα 2               Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
Βήμα 3               Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές στην ενότητα Εντός της εταιρείας μου:
       
ΕπιλογήΠεριγραφή
Να επιτρέπονται όλοιΌλες οι επαφές στην εταιρεία σας μπορούν να προβάλλουν την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλουν άμεσα μηνύματα.
Αποκλεισμός όλωνΚαμία επαφή στην εταιρεία σας δεν μπορεί να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποκλείσετε τους πάντες και στη συνέχεια να προσθέσετε εξαιρέσεις για συγκεκριμένες επαφές στη λίστα αποδοχής.

Αυτή η επιλογή δεν αποκλείει επαφές στη λίστα επαφών σας.

Βήμα 4               Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές στην ενότητα Εκτός της εταιρείας μου:
       
ΕπιλογήΠεριγραφή
Να γίνεται ερώτηση κάθε φοράΤο Cisco Jabber σάς ειδοποιεί όταν άτομα εκτός της εταιρείας σας σάς προσθέτουν ως επαφή. Κάθε φορά που η εφαρμογή σάς ειδοποιεί, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:
 • Αποδοχή - Επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα.

 • Αποκλεισμός - Δεν επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα. Προσθέτει το άτομο στη λίστα αποκλεισμού.

 • Προσθήκη στη λίστα επαφών μου - Επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα. Προσθέτει το άτομο στη λίστα επαφών.

Αποκλεισμός όλωνΚαμία επαφή εκτός της εταιρείας σας δεν μπορεί να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποκλείσετε τους πάντες και στη συνέχεια να προσθέσετε εξαιρέσεις για συγκεκριμένες επαφές στη λίστα αποδοχής.

Αυτή η επιλογή δεν αποκλείει επαφές στη λίστα επαφών σας.

Βήμα 5               Επιλέξτε Εφαρμογή και στη συνέχεια OK.

Διαχείριση αιτημάτων κατάστασης

Ορισμένες αναπτύξεις του Cisco Jabber σάς επιτρέπουν να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις όταν άτομα ζητούν να δουν την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας.


Βήμα 1               Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.
Βήμα 2               Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
Βήμα 3               Κάντε μία από τις παρακάτω δυνατές επιλογές:
          
ΕπιλογήΠεριγραφή
Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων από τις επαφές εντός της εταιρείας μουΤο Cisco Jabber δεν σάς ειδοποιεί όταν κάποιος εντός της εταιρείας σας σάς προσθέτει ως επαφή.

Το Cisco Jabber σάς ειδοποιεί όταν άτομα εκτός της εταιρείας σας σάς προσθέτουν ως επαφή.

Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων από όλες τις επαφέςΤο Cisco Jabber δεν σάς ειδοποιεί όταν οποιοσδήποτε σάς προσθέτει ως επαφή.
Να εμφανίζεται μήνυμα για κάθε αίτημαΤο Cisco Jabber σάς ειδοποιεί όταν άτομα σάς προσθέτουν ως επαφή. Όταν το Cisco Jabber σάς ειδοποιεί, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:
 • Αποδοχή - Επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα.

 • Αποκλεισμός - Δεν επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα. Προσθέτει το άτομο στη λίστα αποκλεισμού.

 • Προσθήκη στις επαφές - Επιτρέπει στο άτομο να προβάλλει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας και να σας αποστέλλει άμεσα μηνύματα. Προσθέτει το άτομο στη λίστα επαφών.

Βήμα 4               Επιλέξτε Εφαρμογή και στη συνέχεια OK.

Προσθήκη προσαρμοσμένων ήχων ειδοποίησης συνομιλίας

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένους ήχους ειδοποίησης συνομιλίας. Όλα τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι σε μορφή ήχου .wav. Οι υποστηριζόμενες μορφές περιλαμβάνουν:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Βήμα 1               Πλοηγηθείτε στον φάκελο Ειδοποιήσεις συνομιλίας Jabber στο σύστημά σας. Μια τυπική διαδρομή εγκατάστασης είναι: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Βήμα 2               Αντιγράψτε το αρχείο προσαρμοσμένων ήχων ειδοποίησης συνομιλίας στον φάκελο Ειδοποιήσεις συνομιλίας Jabber. Μπορείτε τώρα να δείτε τη νέα επιλογή ειδοποίησης συνομιλίας στην καρτέλα Ήχοι και Ειδοποιήσεις του παραθύρου Επιλογές.


Attachments

  Outcomes