שימוש ב-Cisco Jabber ב-Windows | סדרת סרטוני וידאו "כיצד לבצע".

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

השתמש ב-Cisco Jabber ב-Windows

 

תוך 10 דקות תוכל להציג סדרת סרטוני וידאו אלה וללמוד כיצד:

  • להשתמש בתכונות הבסיסיות של Jabber 11.5 for Windows.
  • להתאים אישית אפשרויות ב-Jabber 11.5 for Windows.

 

לחץ על סרטון הווידאו הראשון כדי להתחיל.

 

 

רוצה ללמוד עוד? צפה באחד מסדרת הסרטונים הבאים "כיצד לבצע" תוך כ-10 דקות.

Attachments

    Outcomes