Πλοήγηση πληκτρολογίου στο Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου των στοιχείων στο:
 • Κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber

 • Παράθυρα συνομιλίας

 • Παράθυρα κλήσης

 • Λίστες επαφών

 • Παράθυρο επιλογών

 • Αγκυρωμένο παράθυρο

 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για πρόσβαση στις λίστες και στα επιμέρους στοιχεία.

 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για πλοήγηση στη γενική περιοχή, και το Shift + Tab για πλοήγηση προς τα πίσω.

 • Χρησιμοποιήστε το Ctrl +Tab για πλοήγηση στα παράθυρα συνομιλίας όταν έχετε πολλές συνομιλίες σε εξέλιξη.

 • Πατήστε Enter για επιλογή στοιχείων σε παράθυρα ή εκκίνηση συνομιλιών με επαφές στη λίστα επαφών σας.

Πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης

Για πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης στα παράθυρα κλήσης, κάντε τα ακόλουθα:
 1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων ελέγχου κλήσης.

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή Enter για να ανοίξετε τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρα βέλους.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

Πλοήγηση στις λίστες επαφών

Όταν πλοηγείστε στη λίστα επαφών με το πλήκτρο Tab, υπάρχουν ομάδες και επαφές. Για πλοήγηση στις ομάδες και επαφές,
 • Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλος για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τις ομάδες.

 • Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για πλοήγηση στις ομάδες.

 • Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για πλοήγηση σε μια ομάδα.

 • Χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος για πλοήγηση εκτός μιας ομάδας.

 • Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για πλοήγηση στις επαφές σε μια ομάδα.
Attachments

  Outcomes