זמינות ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

שנה סטטוס זמינות ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

 
ישנן מספר דרכים שבהן ניתן לשנות את סטטוס הזמינות:
 •  

  לחץ על החץ של התפריט הנפתח ליד סטטוס הזמינות בחלון הראשי ובחר סטטוס.

    

 •  

  רחף מעל הסמל של Cisco Jabber בשורת המשימות ובחר סטטוס.

    

 •  

  לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Cisco Jabber במגש המערכת של Windows ובחר סטטוס.  

    

  
  

צור הודעות סטטוס מותאמות אישית

   

ניתן ליצור הודעות סטטוס אישיות כדי להחליף את הודעות ברירת המחדל וליידע את אנשי הקשר שלך מה אתה עושה. Cisco Jabber שומרת את שלוש הודעות הסטטוס האישיות האחרונות עבור כל מצב. ניתן לבחור את הודעות הסטטוס מהרשימה הנפתחת שבחלון הראשי.   

    

    
שלב 1    שים את הסמן בשדה 'הודעת סטטוס' בחלון הראשי.    
שלב 2    הזן את הודעת הסטטוס האישית.    
שלב 3    לחץ על המקש Enter במקלדת.          

Cisco Jabber תציג את הודעת הסטטוס האישית.     

     

נהל בקשות סטטוס

חלק מהפריסות של Cisco Jabber מאפשרות ניהול הודעות כשאנשים מבקשים לצפות בסטטוס הזמינות שלך.


     
שלב 1    בחר קובץ > אפשרויות.
שלב 2    בחר את הכרטיסייה פרטיות.
שלב 3    בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
             
אפשרות תיאור
קבלה אוטומטית של בקשות מאנשי קשר בתוך החברהCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מתוך החברה מוסיף אותך כאיש קשר.

Cisco Jabber תודיע לך כשאנשים מחוץ לחברה מוסיפים אותך כאיש קשר.

קבלה אוטומטית של בקשות מכל אנשי הקשרCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מוסיף אותך כאיש קשר.
שאל אותי לגבי כל בקשהCisco Jabber תודיע לך כשאנשים מוסיפים אותך כאיש קשר. כל פעם ש-Cisco Jabber תודיע לך, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
 • אפשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

   

 • חסום - לא מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת החסומים.

   

 • הוסף לאנשי הקשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר.

   

שלב 4    בחר החל, ולאחר מכן אישור.

 

Attachments

  Outcomes