Gesprekken in Cisco Jabber voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Jabber-to-Jabber-gesprek

U kunt een gesprek starten met een andere Cisco Jabber-client via Jabber-to-Jabber-gesprekken. Er zijn verschillen tussen gewone gesprekken en Jabber-to-Jabber-gesprekken:
 • U kunt een Jabber-to-Jabber-gesprek slechts met één contactpersoon tegelijk voeren.

 • Als u tijdens een Jabber-to-Jabber-gesprek een andere contactpersoon belt, wordt uw lopende gesprek beëindigd.

 • Wanneer u een Jabber-to-Jabber-gesprek start met een contactpersoon en uw contactpersoon start op hetzelfde moment een Jabber-to-Jabber-gesprek met u, wordt uw gesprek verbonden en krijgt u geen melding voor een inkomend gesprek.

Voordat u begint

Uw systeembeheerder moet Jabber-to-Jabber-gesprekken inschakelen.


Stap 1               Open de telefoonnummeropties voor uw contactpersoon.

Klik met de rechtermuisknop bijvoorbeeld op een contactpersoon in uw lijst met contactpersonen en kies Gesprek of klik in een venster op de vervolgkeuzelijst telefoonnummers/adreslijst.

Stap 2               Kies Jabber-gesprek.

Gesprekken doorschakelen

U kunt alle gesprekken vanuit Cisco Jabber doorschakelen naar voicemail of een andere telefoon.


Stap 1               Selecteer het telefoonbeheermenu in het hoofdvenster.
Stap 2               Selecteer Gesprekken doorschakelen naar en selecteer vervolgens de juiste optie.

Gesprekspictogrammen naar contactpersonen sturen

U kunt een gesprekspictogram sturen naar een andere gebruiker in een chatvenster waarop zij alleen maar hoeven te klikken om u te bellen. Met deze gesprekspictogrammen kunt u gemakkelijk gesprekken van contactpersonen aanvragen. Wanneer iemand een gesprekspictogram ontvangt, hoeft hij/zij alleen maar op het pictogram te klikken om een telefoongesprek met u te starten.

Voer een van beide volgende opdrachten in een chatvenster in om de persoon of personen in uw chatvenster een pictogram van een telefoon te sturen. Uw contactpersonen kunnen dan op het telefoonpictogram klikken om een gesprek met u te beginnen. :callmeof:telephone

Externe camera's beheren

In oproepen die FECC ondersteunen, kunt u de externe camera aanpassen om een beter zicht te krijgen tijdens videogesprekken. U kunt ook de vergaderlay-out van camera's beheren. Het pictogram Externe cameracontrole weergeven wordt in uw gesprek weergegeven als controle van de externe camera is ingeschakeld. Als u het pictogram selecteert, kunt u het, afhankelijk van de manier waarop het gesprek is verbonden, gebruiken om de externe camera te verplaatsen of de vergaderlay-out van de videoschermen te wijzigen.

Als u rechtstreeks belt met een eenheid of persoon die een apparaat met een te beheren camera heeft, kunt u de externe camera ook beheren als meerdere mensen tegelijk met dat apparaat bellen. Als u echter een Cisco-bridge belt, kunt u alleen de vergaderlay-out beheren door te selecteren hoe de verschillende camera's in uw videovergadering moeten worden weergegeven.

Voordat u begint

Deze functie is voor u beschikbaar als deze wordt ondersteund door het systeem waarnaar u belt en als de functie voor u is ingeschakeld. U moet ook de softphonemodus hebben geactiveerd, wat inhoudt dat u Mijn computer gebruiken voor gesprekken in uw hub-venster hebt geselecteerd.


Stap 1               Nadat u een videogesprek hebt gestart, selecteert u het pictogram Externe cameracontrole weergeven.
Stap 2               Gebruik de knop Pannen, Kantelen en Zoomen om het gesprek te beheren.
 • Voor rechtstreekse gesprekken naar apparaten gebruikt u de knoppen om de camera naar links of rechts te pannen, omhoog of omlaag te kantelen en in of uit te zoomen.
 • Voor gesprekken naar bridges gebruikt u de knoppen om de te gebruiken vergaderlay-out te selecteren.

U kunt ook de volgende toetsenbordsneltoetsen gebruiken om de camera handmatig te beheren:

                   
OptieBeschrijving
Omhoog kantelen

Pijl omhoog

Omlaag kantelen

Pijl omlaag

Naar links pannen

Pijl naar links

Naar rechts pannen

Pijl naar rechts

Inzoomen

Plusteken (Shift + =-toets)

Uitzoomen

Minteken


Aangepaste beltonen toevoegen

U kunt een aangepaste beltoon toevoegen en deze als uw inkomende beltoon instellen. Alle geluidsbestanden moeten de audio-indeling .wav hebben. Ondersteunde indelingen zijn:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Stap 1               Navigeer naar de map met beltonen in uw systeem. Een typisch installatiepad is: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Stap 2               Kopieer het bestand met de aangepaste beltoon in de map met beltonen. U kunt nu de nieuwe beltoonoptie op het tabblad Geluiden en meldingen van het venster Opties zien.


Attachments

  Outcomes