Cisco VXME för Windows och Cisco Jabber-funktioner

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Stöd för Cisco Jabber-funktioner

Cisco Virtualization Experience Media Edition för Windows (VXME för Windows) har stöd för de flesta funktionerna i Cisco Jabber för Windows, med vissa undantag. För en lista med undantag i din version av Cisco VXME för Windows, se motsvarande ämne för din version.


Tips


Cisco VXME för Windows versionen måste matcha Cisco Jabber versionen. Om du inte vet vilken version av Cisco VXME för Windows du har, kontrollera med din systemadministratör. Du kan använda följande steg för att kontrollera din Cisco Jabber version.   
Steg 1    Logga in på Cisco Jabber.
Steg 2    Välj Meny > Hjälp > Om Cisco Jabber.

Version 11.5

Cisco VXME för Windows version 11.5 har stöd för Cisco Jabber för Windows version 11.5.

Cisco VXME för Windows har stöd för alla Cisco Jabber-funktioner, förutom följande:

 • Skrivbordsdelning med BFCP (Binary Floor Control Protocol)

   

 • Hämta samtal

   

 • Samtalsstatistik

   

 • Cisco Unified SRST (Survivable Remote Site Telephony)

   

 • Collaboration Edge (Cisco Expressway)

   

 • Enhetens valmeny i fönstret Samtalskonvertering

   

 • FECC (Far End Camera Control)

   

 • Federal Information Processing Standard, publikation 140-2 (FIPS 140-2) och efterlevnad av Information Assurance (IA)

   

 • Svarsgrupp

   

 • Videotelefon för Jabber-skrivbord (visar video på skrivbordet när den tunna klienten är ansluten till användarens skrivbordstelefon)

   

 • Jabber till Jabber-samtal

   

 • Kerberos och CAC (Common Access Card) med enkel inloggning (SSO)

   

 • PreferP2PDesktopShare (konfigurationsparametrar för att prioritera skärmdelning person-till-person över videodelning i konfigurationsfilen för Jabber)

   

Version 11.7

Denna version lägger till stöd för Cisco Jabber för Windows version 11.7.

Cisco VXME för Unicon eLux har stöd för alla Cisco Jabber-funktioner i Windows, förutom följande:

 • Skrivbordsdelning med BFCP (Binary Floor Control Protocol)

   

 • Hämta samtal

   

 • Samtalsstatistik

   

 • Cisco Unified SRST (Survivable Remote Site Telephony)

   

 • Collaboration Edge (Cisco Expressway)

   

 • Enhetens valmeny i fönstret Samtalskonvertering

   

 • FECC (Far End Camera Control)

   

 • Federal Information Processing Standard, publikation 140-2 (FIPS 140-2) och efterlevnad av Information Assurance (IA)

   

 • Svarsgrupp

   

 • Videotelefon för Jabber-skrivbord (visar video på skrivbordet när den tunna klienten är ansluten till användarens skrivbordstelefon)

   

 • Jabber till Jabber-samtal

   

 • Kerberos och CAC (Common Access Card) med enkel inloggning (SSO)

   

 • PreferP2PDesktopShare (konfigurationsparametrar för att prioritera skärmdelning person-till-person över videodelning i konfigurationsfilen för Jabber)

   

 

Attachments

  Outcomes