Odesílání rozesílané zprávy v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Vysílané rychlé zprávy vám umožňují zaslat jednoduché rychlé zprávy více kontaktům. Můžete vybrat více kontaktů nebo skupinu kontaktů ze svého seznamu kontaktů a odeslat všem najednou rozesílanou zprávu. Příjemci obdrží rozesílané rychlé zprávy stejným způsobem jako běžné chaty 1 : 1.

  


       
Krok 1    V seznamu kontaktů vyberte všechny kontakty, kterým chcete rychlé zprávy zaslat.   

Chcete-li zprávu odeslat celé skupině, vyberte záhlaví požadované skupiny kontaktů.

  
Krok 2    Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané kontakty a klikněte na položku Odeslat·rozesílanou·zprávu. Zobrazí se dialogové okno Odeslat·rozesílanou·zprávu.
Krok 3    Zadejte do textového pole zprávu.   

Chcete-li přidat více příjemců rozesílané zprávy, můžete je vyhledat v poli Komu a přidat je.

  
Krok 4    Klikněte na tlačítko Odeslat.

 


Attachments

    Outcomes