שיחות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

שיחת Jabber אל Jabber

ניתן לבצע שיחה ללקוח אחר של Cisco Jabber באמצעות שיחות Jabber אל Jabber. ישנם מספר הבדלים בשימוש בשיחות Jabber אל Jabber.
 • ניתן לבצע שיחת Jabber אל Jabber רק עם איש קשר אחד בו-זמנית.

 • כשאתה בשיחת Jabber אל Jabber, אם תתקשר לאיש קשר אחר השיחה בנוכחית תסתיים.

 • כשאתה מתחיל שיחת Jabber אל Jabber עם איש קשר והוא מתחיל שיחת Jabber אל Jabber איתך בו-זמנית, השיחה שלך תחובר אבל לא תקבל הודעה לגבי שיחה נכנסת.

לפני שתתחיל

על מנהל המערכת להפעיל שיחות Jabber אל Jabber.


שלב 1               גש אל אפשרויות מספר הטלפון עבור איש הקשר.

לדוגמה, לחץ לחיצה ימנית על איש קשר ברשימת אנשי הקשר שלך ובחר שיחה, או מחלון צ'אט, לחץ על הרשימה הנפתחת מספרי טלפון/רשימת כתובות.

שלב 2               בחר שיחת Jabber.

העברת שיחות

ניתן להעביר את כל השיחות מ-Cisco Jabber לתא קולי או לטלפון אחר.


שלב 1               בחר את תפריט בקרת הטלפון בחלון הראשי.
שלב 2               בחר העבר שיחות אל ולאחר מכן בחר את האפשרות המתאימה.

שליחת סמלי שיחות אל אנשי קשר

ניתן לשלוח סמל שיחה למשתמש אחר בחלון צ'אט כדי שהוא יוכל ללחוץ על-מנת להתקשר אליך. סמלי שיחות אלה מספקים דרך קלה לבקשת שיחה מאנשי קשר. כשמישהו מקבל סמל שיחה הוא יכול ללחוץ על הסמל כדי להתקשר אליך.

הזן את אחת מהפקודות הבאות בחלון צ'אט כדי לשלוח סמל של טלפון לאדם או לאנשים שבחלון הצ'אט. אנשי הקשר יוכלו ללחוץ על סמל הטלפון כדי להתקשר אליך: :callmeאו:telephone

שליטה מרחוק על מצלמות

בשיחות שתומכות בשליטה מרחוק במצלמה ניתן לכוונן את המצלמה כדי שתיתן לך תצוגה טובה יותר בזמן שיחות וידאו או לשלוט על פריסת המצלמות בוועידה. אם המצלמה מופעלת לשליטה מרחוק, יוצג בשיחה סמל הצג שליטה מרחוק במצלמה. בהתאם לאופן שבו השיחה מחוברת, כשתבחר את הסמל, תוכל להשתמש בו להזזת המצלמה או כדי לשנות את פריסת הוועידה של מסכי הווידאו.

אם תתקשר ישירות ליחידה או לאדם בעל מכשיר עם מצלמה שניתנת לשליטה, תוכל לשלוט על המצלמה גם אם מספר אנשים מתקשרים לאותו מכשיר בו-זמנית. אולם, אם תתקשר לגשר של Cisco תוכל רק לשלוט על פריסת הוועידה על-ידי בחירת הדרך שבה אתה רוצה להציג את המצלמות השונות בשיחת הוועידה.

לפני שתתחיל

תכונה זו זמינה רק אם המערכת שאליה אתה מתקשר תומכת בה ואם מנהל המערכת הפעיל אותה עבורך. עליך גם להיות במצב softphone, כלומר בחרת את השתמש במחשב שלי עבור שיחות בחלון הרכזת.


שלב 1               לאחר שהתחלת שיחת וידאו, בחר את הסמל הצג שליטה מרחוק במצלמה.
שלב 2               השתמש בלחצן צודד, הטה והגדל כדי לשלוט על השיחה.
 • עבור שיחות ישירות למכשירים, השתמש בבקרים כדי לצודד את המצלמה שמאלה או ימינה, להטות או המצלמה למעלה או למטה, וכדי להגדיל או להקטין את התמונה.
 • עבור שיחות לגשרים, השתמש בבקרים כדי לבחור את פריסת הוועידה שבה אתה רוצה להשתמש.

ניתן גם להשתמש בקיצורים הבאים ללוח המקשים כדי לשלוט על המצלמה באופן ידני.

                   
אפשרותתיאור
הטה למעלה

מקש חץ למעלה

הטה למטה

מקש חץ למטה

צודד שמאלה

מקש חץ שמאלה

צודד ימינה

מקש חץ ימינה

הגדל

סימן פלוס (Shift + מקש שוויון)

הקטן

מקש סימן מינוס


הוספת צלצולי חיוג מותאמים אישית

ניתן גם להוסיף צליל חיוג מותאם אישית ולהגדיר אותו כצליל החיוג עבור שיחה נכנסת. על כל קובצי הצלילים להיות בתבנית שמע .wav התבניות הנתמכות כוללות את:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


שלב 1               נווט אל התיקייה Ringtones במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
שלב 2               העתק את קובץ צלצול החיוג המותאם אישית אל התיקייה Ringtones. עכשיו תוכל לראות את אפשרות צליל החיוג החדש בכרטיסייה 'צלילים והתראות' של החלון אפשרויות.


Attachments

  Outcomes