Czat w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Przy użyciu paska wyszukiwania w oknie czatu można wyszukiwać kontakty, dodawać je lub nawiązywać z nimi połączenie.


Krok 1               Wprowadź nazwę kontaktu w pasku wyszukiwaniu okna czatu.

W pasku wyszukiwania można wprowadzać numery telefonów, aby dzwonić bezpośrednio z okna czatu.

Krok 2               Rozpocznij konwersację ze swoim kontaktem przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Umieść kursor nad kontaktem, aby dodać kontakt do listy lub nawiązać połączenie.
 • Kliknij dwukrotnie kontakt, aby rozpocząć sesję czatu.

Rozpoczynanie czatów grupowych

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.

Wybierz jednego lub kilku uczestników, których chcesz zaprosić do czatu grupowego. Maksymalna liczba uczestników czatu grupowego to 200 osób.
 • Otwórz okno czatu z jednym uczestnikiem czatu grupowego. Wybierz opcję Dodaj uczestników w prawym dolnym rogu okna czatu i wskaż pozostałe osoby zaproszone.
 • Z listy Kontakty wybierz wszystkie osoby, które chcesz zaprosić do czatu grupowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone nazwiska i wybierz opcję Rozpocznij czat grupowy.

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych

Rozgłaszanie IM pozwala wysyłać pojedynczą wiadomość IM do wielu kontaktów. Możesz wybrać wiele kontaktów lub grupę z listy kontaktów i wysłać wiadomość rozgłoszeniową jednocześnie do wszystkich. Odbiorcy otrzymują wiadomości rozgłoszeniowe IM w ten sam sposób jak w przypadku zwykłego czatu 1:1.


Krok 1               Z listy kontaktów wybierz wszystkie kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość IM.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

Krok 2               Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowej.
Krok 3               Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.

Jeśli chcesz dodać więcej osób do wiadomości rozgłoszeniowej, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać.

Krok 4               Kliknij opcję Wyślij.

Przesyłanie plików

Przy użyciu ikony Wyślij plik okna czatu można przesyłać pliki między klientami programu Cisco Jabber. Plik można także przeciągnąć i upuścić w oknie czatu.


Krok 1               Wybierz opcję Wyślij plik w prawym dolnym rogu okna czatu.
Krok 2               Wybierz plik do przesłania z komputera.
Krok 3               Wybierz przycisk Otwórz.

Blokowanie określonych kontaktów i domen

Możesz zablokować określone kontakty lub domeny. Po zablokowaniu kontaktu taka osoba nie może sprawdzać statusu dostępności ani wysyłać wiadomości błyskawicznych.

Uwaga


Po dodaniu do listy zablokowanych kontaktu, na którego liście kontaktów się znajdujesz, dana osoba nie będzie mogła sprawdzać Twojego statusu dostępności lub wysyłać do Ciebie wiadomości błyskawicznych.


Poniżej przedstawiono przykłady działania listy zablokowanych:
Przykład 1: Blokowanie określonych kontaktów wewnątrz organizacji

Użytkownik dodaje adres dla wiadomości błyskawicznych do listy zablokowanych. Dany kontakt nie może sprawdzać statusu dostępności ani wysyłać wiadomości błyskawicznych.

Przykład 2: Blokowanie określonych domen

Użytkownik dodaje określoną domenę, np. cisco.com, do listy zablokowanych. Żaden z kontaktów, który ma konta dla wiadomości błyskawicznych, z danej domeny nie może zobaczyć statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.


Krok 1               Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.

Pojawi się okno Opcje.

Krok 2               Wybierz kartę Prywatność, a następnie opcję Zaawansowane.
Krok 3               Wprowadź określone adresy kontaktów lub domeny w polu Lista zablokowanych.
Krok 4               Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

Zezwalanie na obsługę określonych kontaktów i domen

Niektóre wdrożenia programu Cisco Jabber obejmują listę dozwolonych, która dodaje wyjątki do listy zablokowanych. Dodając określone kontakty lub domeny do listy dozwolonych można zapewnić takim kontaktom możliwość sprawdzania statusu dostępności użytkownika oraz wysyłanie wiadomości.


Uwaga


Program Cisco Jabber jako listę dozwolonych wykorzystuje listę kontaktów użytkownika. Kontaktów z listy nie trzeba dodawać do listy dozwolonych.


Poniżej przedstawiono przykłady działania listy dozwolonych:
Przykład 1: Zezwalanie na obsługę określonych kontaktów wewnątrz organizacji
 1. Użytkownik konfiguruje podstawowe ustawienia prywatności blokując wszystkich wewnątrz firmy.

 2. Następnie do listy dozwolonych dodaje określone adresy dla wiadomości błyskawicznych dla kontaktów wewnątrz firmy.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkie kontakty wewnątrz firmy, z wyjątkiem osób z listy dozwolonych.
Przykład 2: Zezwalanie na obsługę określonych domen
 1. Użytkownik konfiguruje podstawowe ustawienia prywatności blokując wszystkich spoza firmy.

 2. Następnie użytkownik dodaje określoną domenę, np. cisco.com, do listy dozwolonych.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkich spoza firmy, z wyjątkiem osób, które mają konta dla wiadomości błyskawicznych w domenie cisco.com.
Przykład 3: Zezwalanie na obsługę określonych kontaktów z zablokowanych domen
 1. Użytkownik dodaje określoną domenę, np. cisco.com, do listy zablokowanych.

 2. Następnie użytkownik dodaje adres dla wiadomości błyskawicznych, np. anitaperez@cisco.com, do listy dozwolonych.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkie osoby mające konta dla wiadomości błyskawicznych w domenie cisco.com, z wyjątkiem użytkownika anitaperez@cisco.com.

Krok 1               Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.

Pojawi się okno Opcje.

Krok 2               Wybierz kartę Prywatność, a następnie opcję Zaawansowane.
Krok 3               Wprowadź określone adresy kontaktów lub domeny w polu Lista dozwolonych.
Krok 4               Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

Kontrola dostępu współpracujących osób

Niektóre wdrożenia programu Jabber umożliwiają kontrolę dostępu współpracujących osób z wewnątrz i spoza firmy.


   
Krok 1               Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.
Krok 2               Wybierz kartę Prywatność.
Krok 3               Wybierz jedną z następujących opcji w części Wewnątrz mojej firmy:
       
OpcjaOpis
Zezwól wszystkimWszystkie kontakty w firmie mogą sprawdzić status dostępności użytkownika i wysyłać do niego wiadomości błyskawiczne.
Blokuj wszystkichŻaden z kontaktów w firmie nie może sprawdzić statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

Krok 4               Wybierz jedną z następujących opcji w części Spoza mojej firmy:
       
OpcjaOpis
Pytaj za każdym razemProgram Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby spoza firmy dodają go jako kontakt. Przy każdym powiadomieniu przez klienta można wybrać następujące opcje:
 • Zezwól — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych.

 • Blokuj — Nie zezwala innej osobie sprawdzania statusu dostępności użytkownika ani wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy zablokowanych.

 • Dodaj do mojej listy kontaktów — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy kontaktów.

Blokuj wszystkichŻaden z kontaktów spoza firmy nie może zobaczyć statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

Krok 5               Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

Zarządzanie żądaniami sprawdzania statusu

Niektóre wdrożenia programu Cisco Jabber umożliwiają zarządzanie powiadomieniami, które są wysyłane, gdy różne osoby chcą sprawdzić status dostępności użytkownika.


Krok 1               Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.
Krok 2               Wybierz kartę Prywatność.
Krok 3               Wybierz jedną z następujących opcji:
          
OpcjaOpis
Automatycznie akceptuj prośby od kontaktów wewnątrz firmyProgram Cisco Jabber nie powiadamia użytkownika, gdy osoby wewnątrz firmy dodają go jako kontakt.

Program Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby spoza firmy dodają go jako kontakt.

Automatycznie akceptuj prośby od wszystkich kontaktówProgram Cisco Jabber nie powiadamia użytkownika, gdy ktoś dodaje go jako kontakt.
Pytaj przy każdym zgłoszeniuProgram Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby dodają go jako kontakt. Gdy program Cisco Jabber powiadamia użytkownika, można wybrać następujące opcje:
 • Zezwól — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych.

 • Blokuj — Nie zezwala innej osobie sprawdzania statusu dostępności użytkownika ani wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy zablokowanych.

 • Dodaj do kontaktów — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy kontaktów.

Krok 4               Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

Dodawanie niestandardowych dźwięków alertów czatu

Można dodać niestandardowe dźwięki alertów czatu. Pliki dźwiękowe muszą mieć format audio .wav. Obsługiwane formaty:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Krok 1               Przejdź do folderu Jabber Chat Alerts w swoim systemie. Zazwyczaj jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Krok 2               Skopiuj pliki dźwiękowe niestandardowych alertów czatu do folderu Jabber Chat Alerts. Teraz na karcie Dźwięki i alerty w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja alertów czatu.


Attachments

  Outcomes