פתרון בעיות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

לא ניתן לגשת לתכונות

אם יש בעיה בתכונה, לדוגמה, לא ניתן לגשת להודעות הקוליות, ייתכן שיש בעיה בסטטוס החיבור.


      
שלב 1 בלקוח, בחר את הסמל תפריט, ולאחר מכן את עזרה > הצג סטטוס חיבור.
שלב 2 עבור כל שרת שמופיע, ודא שהסטטוס המוצג הוא 'מחובר'.
שלב 3 אם מופיעים שרתים בסטטוס שאינו 'מחובר', בחר אפשרויות כדי לאמת את הגדרות החשבון. הכרטיסייה חשבונות תיפתח.
שלב 4 ודא ששם המשתמש נכון, הזן שוב שם המשתמש והסיסמה ובחר החל.
שלב 5 אם הבעיה נמשכת, בחר את האפשרות מתקדם כדי לראות את כתובות השרת, ולאחר מכן דווח על הבעיה, כולל כתובות השרת, למנהל המערכת.

הגדרת העדפות וידאו עבור שיחות

אם אתה רואה שיחת וידאו נכנסת ואינך רוצה להציג את הווידאו שלך בשיחה, תוכל לשנות את ההגדרה של ענה לשיחות עם וידאו. או אם אתה מבחין שלא מוצג וידאו, תוכל להציג את הווידאו שלך שאתה עונה לשיחות.


שלב 1 מהלקוח, בחר את הסמל תפריט, ולאחר מכן את קובץ > אפשרויות > שיחות.
שלב 2 הגדר את ההעדפה להיות התחל תמיד שיחות עם וידאו או לעולם אל תתחיל שיחות עם וידאו.

תמיד ניתן לשנות העדפות אלה. לכן כדי לכבות את הווידאו עבור שיחה אחת או יום אחד, בחר לעולם אל תתחיל שיחות עם וידאו. תוכל לשנות את ההעדפה הזו מאוחר יותר כשתרצה לבצע שיחות וידאו

שלב 3 בחר החל ולאחר מכן אישור.

שנה את תמונת הפרופיל

אם אינך מציג תמונת פרופיל או שאתה רוצה לשנות את התמונה שבה אתה משתמש, ניתן להוסיף או לשנות את תמונת הפרופיל. אולם, אפשרות זו זמינה רק לארגונים המשתמשים בפריסות ענן. אם אין לך את האפשרות ערוך את הפרופיל, לא תוכל לשנות את תמונת הפרופיל.


שלב 1 מהלקוח, בחר את הסמל תפריט, ולאחר מכן את קובץ > ערוך את הפרופיל שלי.
שלב 2 בחר את הסמל שמתחת לתמונת הפרופיל שלך כדי לחפש את התמונה שאתה רוצה להעלות.
שלב 3 בחר את התמונה ובחר פתח.

רווחים בהיפר-קישורים

אם אתה רוצה להדביק קישור לחלון הצ'אט ויש בקישור רווחים (כמו במיקומי רשת), עליך להוסיף סוגריים משולשים להתחלת ההיפר-קישור ולסופו כדי להבטיח שניתן ללחוץ על כל הקישור, אחרת רק המחרוזת הראשונה של התווים, עד לרווח הראשון, תהיה כלולה בקישור שניתן ללחוץ עליו.

לדוגמה, אתה רוצה לשלוח לעמית את מיקום הרשת של קובץ. אם תשלח לעמית את המיקום ללא סוגריים משולשים, הוא יופיע באופן הבא: \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE. אם תקיף את הקישור בסוגריים משולשים, כל המחרוזת תוצג כקישור שניתן ללחוץ עליו. <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE>.


Attachments

    Outcomes