Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowej w programie Cisco Jabber dla systemu Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Rozgłaszanie IM pozwala wysyłać pojedynczą wiadomość IM do wielu kontaktów. Możesz wybrać wiele kontaktów lub grupę z listy kontaktów i wysłać wiadomość rozgłoszeniową jednocześnie do wszystkich. Odbiorcy otrzymują wiadomości rozgłoszeniowe IM w ten sam sposób jak w przypadku zwykłego czatu 1:1.

  


       
Krok 1    Z listy kontaktów wybierz wszystkie kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość IM.   

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

  
Krok 2    Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowej.
Krok 3    Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.   

Jeśli chcesz dodać więcej osób do wiadomości rozgłoszeniowej, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać.

  
Krok 4    Kliknij opcję Wyślij.

 


Attachments

    Outcomes