Συνομιλίες στο Cisco Jabber για Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Αναζήτηση από παράθυρα συνομιλίας

Μπορείτε να βρείτε, προσθέσετε και καλέσετε επαφές από τη γραμμή αναζήτησης στα παράθυρα συνομιλίας.


   
Βήμα 1    Εισαγάγετε το όνομα μιας επαφής στη γραμμή αναζήτησης του παραθύρου συνομιλίας.

Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς τηλεφώνου στη γραμμή αναζήτησης για κλήση απευθείας από το παράθυρο συνομιλίας.

Βήμα 2    Ξεκινήστε μια συνομιλία με την επαφή σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Μετακινήστε τον δείκτη επάνω στην επαφή για να προσθέσετε τη συγκεκριμένη επαφή σε μια λίστα ή για να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή.
 • Κάντε διπλό κλικ στην επαφή για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας.

Έναρξη ομαδικών συνομιλιών

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαδικές συνομιλίες για να στείλετε άμεσα μηνύματα σε δύο ή περισσότερες επαφές ταυτόχρονα. Οι ομαδικές συνομιλίες δεν είναι μόνιμες, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια συνομιλία με δύο ή περισσότερα άτομα αλλά δεν αποθηκεύεται ιστορικό.

  
Επιλέξτε έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες που θα προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική συνομιλία είναι 200.
 • Ανοίξτε ένα παράθυρο συνομιλίας με έναν συμμετέχοντα της ομαδικής συνομιλίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συμμετεχόντων στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας και προσδιορίστε άλλους συμμετέχοντες.
 • Στη λίστα Επαφές, επιλέξτε όλους όσους επιθυμείτε να προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα ονόματα και επιλέξτε Έναρξη ομαδικής συνομιλίας.

Αποστολή μηνύματος εκπομπής

 

Η μετάδοση των IM σάς επιτρέπει να στείλετε ένα μεμονωμένο IM σε πολλαπλές επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ή μια ομάδα επαφών από τη λίστα επαφών σας και να στείλετε ένα μήνυμα εκπομπής σε όλους ταυτόχρονα. Οι αποδέκτες λαμβάνουν τα IM εκπομπής με τον ίδιο τρόπο όπως και τις κανονικές συνομιλίες 1:1.

  

     
Βήμα 1    Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε όλες τις επαφές στις οποίες επιθυμείτε να αποστείλετε ένα IM.   

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα σε μια ολόκληρη ομάδα, επιλέξτε την κεφαλίδα για την ομάδα επαφών.

  
Βήμα 2    Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες επαφές και κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος εκπομπής. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή μηνύματος εκπομπής.
Βήμα 3    Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο κειμένου.   

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα στο μήνυμα εκπομπής, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα άτομα αυτά στο πεδίο Προς και να τα προσθέσετε.

  
Βήμα 4    Κάντε κλικ στο Αποστολή.

Μεταφορά αρχείων

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ των Cisco Jabber clients χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αποστολής αρχείου στο παράθυρο συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να αποθέσετε το αρχείο στο παράθυρο συνομιλίας.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε Αποστολή αρχείου στην κάτω δεξιά γωνία ενός παραθύρου συνομιλίας.
Βήμα 2    Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας.
Βήμα 3    Επιλέξτε Άνοιγμα.

Αίθουσες συνομιλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αίθουσες συνομιλίας εάν είναι ενεργοποιημένες από τον διαχειριστή σας. Οι αίθουσες συνομιλίας είναι ενεργοποιημένες εάν υπάρχει ένα εικονίδιο αιθουσών συνομιλίας στο κεντρικό παράθυρο.  

Χρησιμοποιήστε τις αίθουσες συνομιλίας για να συμμετάσχετε σε ή να διαβάσετε συνομιλίες σχετικά με το θέμα της αίθουσας με τα άλλα μέλη της αίθουσας συνομιλίας. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής σας μπορεί να δημιουργήσει μια αίθουσα συνομιλίας με ένα θέμα, όπως "Τιμές συναλλάγματος", όπου μπορείτε να συμμετάσχετε για να συζητήσετε τις τιμές συναλλάγματος και να δείτε όλα τα προηγούμενα μηνύματα που έχουν σταλθεί στην αίθουσα από τη δημιουργία της.   

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις αίθουσες προβάλλοντας μια λίστα των ονομάτων αίθουσας, να συμμετάσχετε σε ανοιχτές αίθουσες, ή να προστεθείτε σε μια αίθουσα από τον διαχειριστή. Μπορείτε να είστε μέλος σε πολλαπλές αίθουσες. Μπορείτε να φιλτράρετε το περιεχόμενο της αίθουσας με λέξεις-κλειδιά ή αποστολείς.   

Είσοδος σε αίθουσες συνομιλίας

 

   

Η είσοδος σε μια αίθουσα συνομιλίας σάς επιτρέπει να συμμετέχετε στη συζήτηση ή να διαβάζετε αυτά που λέγονται, όταν πολλαπλά μέλη της αίθουσας συνομιλίας μοιράζονται πληροφορίες σε ένα κοινό παράθυρο συνομιλίας. Όλες οι αίθουσες των οποίων είστε μέλος παρατίθενται στην καρτέλα Οι αίθουσές μου. Εάν ένας διαχειριστής σάς προσθέσει σε μια αίθουσα συνομιλίας, αυτή εμφανίζεται αμέσως στην καρτέλα Οι αίθουσές μου.   

    

    
Βήμα 1    Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αίθουσα συνομιλίας στο κεντρικό παράθυρο και επιλέξτε την καρτέλα Όλες οι αίθουσες.    
Βήμα 2    Κάντε περιήγηση για μια αίθουσα – οι αίθουσες παρατίθενται αλφαβητικά.     Εάν μια αίθουσα είναι περιορισμένο σε συγκεκριμένα μέλη, δεν μπορείτε να εισέλθετε στην αίθουσα εκτός εάν προστεθείτε από τον διαχειριστή. Για τις περιορισμένες αίθουσες των οποίων δεν είστε μέλος, βλέπετε ένα εικονίδιο κλειδώματος αντί για το κουμπί Συμμετοχή.   
Βήμα 3    Κάντε κλικ στο Συμμετοχή δίπλα στην αίθουσα στην οποία επιθυμείτε να εισέλθετε. Οι αίθουσες στις οποίες είστε ήδη μέλος έχουν ένα σημάδι επιλογής δίπλα τους.    

Συμμετοχή σε μια αίθουσα

   

Μετά τη είσοδό σας σε μια αίθουσα, μπορείτε να συμμετάσχετε στην αίθουσα συνομιλίας και να προβάλετε το ιστορικό των συνομιλιών.    Ορισμένες αίθουσες συνομιλίας μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διανομή πληροφοριών, όπου ορισμένα μέλη έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν πληροφορίες και άλλα έχουν πρόσβασης μόνο για ανάγνωση.

    

Επιλέξτε το εικονίδιο Αίθουσα συνομιλίας στο κεντρικό παράθυρο και κάντε κλικ στο Οι αίθουσές μου για να προβάλετε τις αίθουσες όπου είστε μέλος. Κάντε διπλό κλικ στην αίθουσα στην οποία επιθυμείτε να εισέλθετε.   

    

Όταν εισέρχεστε σε μια αίθουσα συνομιλίας, το ιστορικό των συνομιλιών είναι μόνιμο. Ακόμα και όταν κάνετε έξοδο από μια αίθουσα συνομιλίας και κλείνετε την εφαρμογή, μπορείτε να επιστρέψετε στη συνομιλία στη συγκεκριμένη αίθουσα συνομιλίας. Όταν επιστρέφετε στην αίθουσα συνομιλίας, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που στάλθηκαν από άλλα μέλη ενόσω δεν ήσασταν συνδεδεμένοι. Σε μια αίθουσα, επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων για να δείτε παλιότερα μηνύματα.   

    

Προβάλετε την τρέχουσα λίστα συμμετεχόντων στη δεξιά πλευρά της αίθουσας συνομιλίας. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λίστα συμμετεχόντων.   

    

Φίλτρο αιθουσών

Φίλτρα

       

Τα φίλτρα κάνουν αναζήτηση στην αίθουσα συνομιλίας χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που καθορίζετε για την αναζήτηση. Βλέπετε ένα κόκκινο σήμα, το οποίο εμφανίζει τον αριθμό των νέων αντιστοιχίσεων που βρέθηκαν για το φίλτρο. Τα φίλτρα μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές όταν χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη σας σε μια αίθουσα συνομιλίας, ή προσαρμοσμένα φίλτρα τα οποία κάνουν αναζήτηση κατά λέξη-κλειδί ή αποστολέα.   

Στην καρτέλα Φίλτρα, επιλέξτε Δημιουργία φίλτρου. Μπορείτε να φιλτράρετε τις αίθουσες συνομιλίας χρησιμοποιώντας έως τρεις λέξεις-κλειδί ή κατά όνομα χρήστη. Δώστε στο φίλτρο μια ετικέτα και στη συνέχεια καθορίστε τα κριτήρια φίλτρου. Πρέπει να καθορίσετε τουλάχιστον μία λέξη-κλειδί ή το όνομα χρήστη του αποστολέα, αλλά μπορείτε να προσδιορίσετε τον αποστολέα και έως τρεις λέξεις-κλειδί. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε Δημιουργία.   

    

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στην καρτέλα Φίλτρο, με έναν αριθμό που υποδεικνύει πόσα αποτελέσματα βρέθηκαν που δεν έχετε διαβάσει. Τα αποτελέσματα ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται μια νέα αντιστοίχιση για το φίλτρο σας. Όταν έχετε αντιστοιχίσεις στο φίλτρο σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην αντιστοίχιση φίλτρου για να ανοίξετε το ιστορικό συνομιλιών στις αίθουσες όπου βρέθηκαν οι αντιστοιχίσεις.   

    

Οι αναφορές μου

           

Όταν άλλοι χρήστες αναφέρουν το όνομα χρήστη σας, αυτό δημιουργεί μια ειδοποίηση στην ενότητα Οι αναφορές μου των φίλτρων αίθουσας συνομιλίας. Η αναφορά χρηστών δημιουργεί μια ειδοποίηση ότι αναφέρθηκαν σε μια αίθουσα συνομιλίας.   

    

Για να δημιουργήσετε μια αναφορά για έναν άλλο χρήστη, στο πλαίσιο κειμένου του παραθύρου συνομιλίας, πληκτρολογήστε το σύμβολο @ ακολουθούμενο από το όνομα χρήστη του ατόμου για να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο για τον χρήστη. Η εφαρμογή θα εμφανίζει ονόματα χρήστη που αντιστοιχούν σε αυτό που πληκτρολογείτε. Επιλέξτε το όνομα χρήστη που επιθυμείτε να αναφέρετε. Μπορείτε να αναφέρετε ένα όνομα χρήστη που δεν έχει αναγνωριστικό Jabber συσχετισμένο με αυτό. Αφού αποστείλετε το μήνυμα, δημιουργείται μια ειδοποίηση για τον αναφερόμενο χρήστη στο Οι αναφορές μου του χρήστη, με μια σύνδεση στη συνομιλία στην αίθουσα όπου υπάρχει η αναφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο @ ως μέρος της καταχώρησης κειμένου σας – απλά πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από το πεδίο αναφορών. Οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση μόνο εάν η αίθουσα συνομιλίας είναι δημόσια και είναι χρήστες στον οργανισμό, ή εάν είναι μέλη της αίθουσας συνομιλίας.   

    

Αναφορά χρηστών σε αίθουσες συνομιλίας

  

Όταν άλλοι χρήστες αναφέρουν το όνομα χρήστη σας, αυτό δημιουργεί μια ειδοποίηση στην ενότητα Οι αναφορές μου των φίλτρων αίθουσας συνομιλίας.    Η αναφορά άλλων χρηστών τούς ειδοποιεί ότι αναφέρθηκαν σε μια αίθουσα συνομιλίας.   

   
Πριν ξεκινήσετε  

Οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση μόνο εάν η αίθουσα συνομιλίας είναι δημόσια και ο χρήστης είναι μέρος του οργανισμού, ή εάν είναι μέλος της αίθουσας συνομιλίας.  

   

Οι αναφορές πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον διαχειριστή του συστήματός σας.


    
Βήμα 1    Για να δημιουργήσετε μια αναφορά για έναν άλλο χρήστη, στο πλαίσιο κειμένου του παραθύρου συνομιλίας σε μια αίθουσα συνομιλίας, πληκτρολογήστε το σύμβολο @ ακολουθούμενο από το όνομα χρήστη του ατόμου για να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο για τον χρήστη.     Η εφαρμογή εμφανίζει ονόματα χρήστη που αντιστοιχούν σε αυτό που πληκτρολογείτε.    
Βήμα 2    Επιλέξτε το όνομα χρήστη που επιθυμείτε να αναφέρετε. Μπορείτε να αναφέρετε ένα όνομα χρήστη που δεν έχει αναγνωριστικό Jabber συσχετισμένο με αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο @ ως μέρος της καταχώρησης κειμένου σας.    
Βήμα 3    Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από το πεδίο αναφορών.

 

Αφού αποστείλετε το μήνυμα, δημιουργείται μια ειδοποίηση για τον αναφερόμενο χρήστη στη λίστα Οι αναφορές μου του χρήστη, με μια σύνδεση στη συνομιλία στην αίθουσα όπου έγινε η αναφορά.   

Αναζήτηση αιθουσών συνομιλίας

  

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αιθουσών συνομιλίας κατά λέξεις-κλειδί και να περιορίσετε περαιτέρω την αναζήτηση με λέξεις-κλειδί με κριτήρια όπως συμμετέχοντες, όνομα αίθουσα και εύρος ημερομηνιών.   

    
Πριν ξεκινήσετε  

Πρέπει να είστε μέλος των αιθουσών συνομιλίας για να ολοκληρωθεί η αναζήτησή σας.  

   

    
Βήμα 1    Στο παράθυρο της εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο Αίθουσες συνομιλίας, και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Φίλτρα.   
Βήμα 2    Εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης σε ένα πλαίσιο αναζήτησης, ακριβώς όπως κάνετε αναζήτηση για επαφές στο κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber.     Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί στις αναζητήσεις αιθουσών συνομιλίας:         
    
 •      

  Η αναζήτηση περιλαμβάνει την περίοδο από την είσοδό σας σε μια αίθουσα συνομιλίας μέχρι την παρούσα ημέρα.     

       

 •      

  Η αναζήτηση δεν λειτουργεί για ειδικούς χαρακτήρες, εκτός εάν προσθέσετε επίσης γράμματα στη συμβολοσειρά.     

       

     
    
Βήμα 3    Κάντε διπλό κλικ σε ένα αποτέλεσμα για να ανοίξετε τη μόνιμη αίθουσα συνομιλίας όπου η αναζήτηση έκανε μια αντιστοίχιση.    

 

Τα αποτελέσματα ταξινομούνται χρονολογικά και ομαδοποιούνται κατά αίθουσα. Ο μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων που εμφανίζονται είναι 200, αν και μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερα μηνύματα για εμφάνιση παλιότερων αποτελεσμάτων.  

Προσθήκη προσαρμοσμένων ήχων ειδοποίησης συνομιλίας

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένους ήχους ειδοποίησης συνομιλίας. Όλα τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι σε μορφή ήχου .wav. Οι υποστηριζόμενες μορφές περιλαμβάνουν:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Βήμα 1    Πλοηγηθείτε στον φάκελο Ειδοποιήσεις συνομιλίας Jabber στο σύστημά σας. Μια τυπική διαδρομή εγκατάστασης είναι: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Βήμα 2    Αντιγράψτε το αρχείο προσαρμοσμένων ήχων ειδοποίησης συνομιλίας στον φάκελο Ειδοποιήσεις συνομιλίας Jabber. Μπορείτε τώρα να δείτε τη νέα επιλογή ειδοποίησης συνομιλίας στην καρτέλα Ήχοι και Ειδοποιήσεις του παραθύρου Επιλογές.

 

Attachments

  Outcomes