การแชทใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

ค้นหาจากหน้าต่างแชท

คุณสามารถค้นหา เพิ่ม และโทรหาผู้ติดต่อจากแถบค้นหาในหน้าต่างแชท


   
ขั้นตอนที่ 1    ใส่ชื่อผู้ติดต่อในแถบค้นหาของหน้าต่างแชท

คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ในแถบค้นหาเพื่อโทรจากหน้าต่างแชทโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2    เริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • เลื่อนเคอร์เซอร์ไว้บนผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อดังกล่าวเข้าในรายชื่อหรือโทรหาผู้ติดต่อดังกล่าว
 • คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเริ่มเซสชันการแชท

เริ่มต้นการแชทเป็นกลุ่ม

 

คุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อตั้งแต่สองคนขึ้นไปพร้อมกัน แชทกลุ่มไม่ถาวร ซึ่งหมายถึงคุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อสร้างการแชทกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้แต่จะไม่มีการเก็บประวัติเอาไว้

  
เลือกเชิญผู้เข้าร่วมหนึ่งคนหรือหลายคนให้เข้าแชทกลุ่ม จำนวนผู้เข้าร่วมแชทกลุ่มสูงสุดคือ 200 คน
 • เปิดหน้าต่างแชทกับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแชทกลุ่ม คลิกที่ปุ่ม Add participants (เพิ่มผู้เข้าร่วม) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแชท แล้วระบุผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ
 • ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกทุกคนที่คุณต้องการเชิญเข้าแชทกลุ่ม คลิกขวาเหนือชื่อที่เลือก แล้วเลือก Start a group chat (เริ่มการแชทกลุ่ม)

ส่งข้อความเผยแพร่

 

Broadcast IMs (เผยแพร่ IM) จะช่วยให้คุณสามารถส่ง IM เดียวไปยังผู้ติดต่อหลายคนได้ คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหลายคนหรือกลุ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วส่งข้อความเผยแพร่ให้ผู้ติดต่อทั้งหมดพร้อมกัน ผู้รับจะได้รับ IM เผยแพร่ในลักษณะเดียวกับการแชท 1:1 ปกติ

  

     
ขั้นตอนที่ 1    จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการส่ง IM   

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงทั้งกลุ่ม ให้เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อ

  
ขั้นตอนที่ 2    คลิกขวาบนผู้ติดต่อที่เลือก แล้วคลิก Send broadcast message (ส่งข้อความเผยแพร่) กล่องโต้ตอบ Send Broadcast Message (ส่งข้อความเผยแพร่) จะแสดงขึ้น
ขั้นตอนที่ 3    ป้อนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ   

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลให้กับข้อความเผยแพร่ คุณสามารถค้นหาได้จากในฟิลด์ ถึง แล้วเพิ่มบุคคลที่ต้องการ

  
ขั้นตอนที่ 4    คลิก Send (ส่ง)

โอนไฟล์

คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างไคลเอ็นต์ Cisco Jabber ได้โดยใช้ไอคอน Send file (ส่งไฟล์) ในหน้าต่างแชท นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากไฟล์วางภายในหน้าต่างแชทได้เช่นกัน


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Send file (ส่งไฟล์) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแชท
ขั้นตอนที่ 2    เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก Open (เปิด)

ห้องแชท

คุณสามารถใช้ห้องแชทได้ถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานห้องแชทให้แล้ว ห้องแชทจะถูกเปิดใช้งานถ้ามีไอคอน Chat Rooms (ห้องแชท) บนหน้าต่างฮับของคุณ  

ใช้ห้องแชทเพื่อเข้าร่วมหรืออ่านการสนทนาตามหัวข้อของห้องร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในห้องแชท ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบอาจสร้างห้องแชทที่มีหัวข้อ เช่น "Foreign Exchange Rates" (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมกับห้องนี้เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดูข้อความที่ถูกส่งเข้ามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มสร้างห้อง   

คุณสามารถเรียกดูทุกห้องได้โดยดูจากรายชื่อห้อง เข้าร่วมห้องที่เปิดอยู่ หรือถูกเพิ่มชื่อเข้าไปโดยผู้ดูแลระบบ คุณเข้าเป็นสมาชิกของหลาย ๆ ห้องได้ คุณสามารถกรองเนื้อหาของห้องจากคำสำคัญหรือผู้ส่งได้   

เข้าร่วมในห้องแชท

 

   

การเข้าร่วมห้องแชทจะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในการสนทนา หรืออ่านสิ่งที่กำลังสนทนา โดยที่สมาชิกห้องแชทมากกว่าหนึ่งคนแชร์ข้อมูลกันในหนึ่งหน้าต่างแชทรวม ห้องทุกห้องที่คุณเป็นสมาชิกจะแสดงรายการอยู่ในแท็บ My rooms (ห้องของฉัน) หากผู้ดูแลเพิ่มคุณเข้าในห้องแชท ห้องแชทจะปรากฏในแท็บ My rooms (ห้องของฉัน) ทันที   

    

    
ขั้นตอนที่ 1    คลิกไอคอน Chat Room (ห้องแชท) ในหน้าต่างฮับ แล้วเลือกแท็บ All Rooms (ห้องทั้งหมด)    
ขั้นตอนที่ 2    เลือกดูห้องซึ่งจะเรียงตามลำดับตัวอักษร     หากห้องใดถูกจำกัดไว้เฉพาะสมาชิกที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมห้องดังกล่าวได้จนกว่าผู้ดูแลจะเพิ่มคุณเข้าไป สำหรับห้องแบบจำกัดซึ่งคุณไม่ใช่สมาชิก คุณจะพบไอคอนตัวล็อคแทนปุ่ม Join (เข้าร่วม)   
ขั้นตอนที่ 3    คลิก Join (เข้าร่วม) ที่อยู่ถัดจากห้องที่คุณต้องการเข้าร่วม ห้องที่คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้าง ๆ    

มีส่วนร่วมในห้องแชท

   

หลังจากเข้าร่วมห้องแล้ว คุณสามารถมีส่วนร่วมในห้องแชทและดูประวัติการสนทนาได้    ห้องแชทบางห้องอาจใช้สำหรับกระจายข้อมูลเท่านั้น โดยสมาชิกบางคนจะได้รับสิทธิให้ทำการเผยแพร่ข้อมูล ในขณะที่สมาชิกคนอื่นจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว

    

เลือกไอคอน Chat Room (ห้องแชท) บนหน้าต่างฮับ แล้วคลิกที่ My Rooms (ห้องของฉัน) เพื่อดูห้องต่าง ๆ ที่คุณเป็นสมาชิก คลิกสองครั้งที่ห้องที่คุณต้องการเข้า   

    

เมื่อเข้าห้องแชท จะมีประวัติการสนทนาอยู่แบบถาวร แม้ว่าจะออกจากห้องแชทและปิดไคลเอ็นต์แล้ว คุณยังคงสามารถกลับไปยังการสนทนาภายในห้องดังกล่าวได้ เมื่อคุณกลับไปที่ห้องแชท คุณจะสามารถดูข้อความที่สมาชิกคนอื่น ๆ ส่งในระหว่างที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบได้ เมื่ออยู่ในห้อง ให้เลือก Show More (แสดงเพิ่มเติม) เพื่อดูข้อความเก่า   

    

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมในปัจจุบันทางด้านขวาของหน้าต่างแชท คุณสามารถแสดงหรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วมได้   

    

ห้องตัวกรอง

ตัวกรอง

       

ตัวกรองจะค้นหาห้องแชทโดยใช้เกณฑ์ที่คุณระบุไว้ในการค้นหา คุณจะเห็นป้ายสีแดง ซึ่งแสดงจำนวนคู่ใหม่ที่พบซึ่งตรงกับตัวกรองของคุณ ตัวกรองอาจรวมถึงการกล่าวถึงเมื่อใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณในห้องแชท หรือตัวกรองแบบกำหนดเองที่ค้นหาตามคำสำคัญหรือผู้ส่ง   

ในแท็บ Filters (ตัวกรอง) ให้เลือก Create Filter (สร้างตัวกรอง) คุณสามารถกรองห้องแชทโดยใช้คำสำคัญได้ถึงสามคำ หรือใช้ชื่อผู้ใช้ ใส่ป้ายชื่อให้กับตัวกรอง จากนั้นระบุเงื่อนไขการกรอง คุณต้องกำหนดคำสำคัญอย่างน้อยหนึ่งคำหรืออาจเป็นชื่อผู้ใช้ของผู้ส่งก็ได้ แต่คุณสามารถระบุผู้ส่งหนึ่งคนและคำสำคัญไม่เกินสามคำ เมื่อระบุเสร็จแล้ว ให้เลือก Create (สร้าง)   

    

ผลการค้นหาจะแสดงที่แท็บ Filter (ตัวกรอง) พร้อมตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนของผลลัพธ์ที่พบซึ่งคุณไม่ได้อ่าน ผลการค้นหาจะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่พบคู่ใหม่ที่ตรงกับตัวกรองของคุณ เมื่อพบข้อมูลที่ตรงกับตัวกรองของคุณ คุณสามารถคลิกที่การจับคู่ตัวกรอง เพื่อเปิดประวัติการแชทในห้องที่พบคู่ที่ตรงกันดังกล่าวได้   

    

การกล่าวถึงของฉัน

           

เมื่อผู้ใช้อื่นกล่าวถึงชื่อผู้ใช้ของคุณ จะทำให้มีการแจ้งเตือนขึ้นในส่วน My mentions (การกล่าวถึงของฉัน) ของตัวกรองห้องแชทของคุณ การกล่าวถึงผู้ใช้จะสร้างการแจ้งเตือนว่ามีการกล่าวถึงภายในห้องแชท   

    

หากต้องการสร้างการกล่าวถึงสำหรับผู้ใช้คนอื่น เมื่ออยู่ในกล่องข้อความของหน้าต่างแชท ให้พิมพ์สัญลักษณ์ @ ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของบุคคลหนึ่ง ๆ เพื่อค้นหาไดเร็กทอรีสำหรับผู้ใช้ ไคลเอ็นต์จะแสดงชื่อผู้ใช้ที่ตรงกับชื่อที่คุณพิมพ์ เลือกชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการกล่าวถึง คุณสามารถกล่าวถึงชื่อผู้ใช้ซึ่งไม่มี Jabber ID ที่เกี่ยวข้องกันได้ หลังจากที่คุณส่งข้อความไปแล้ว จะมีการสร้างการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ที่ถูกกล่าวถึงใน My mentions (การกล่าวถึงของฉัน) พร้อมลิงก์ไปยังการสนทนาในห้องที่มีการกล่าวถึงดังกล่าว คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ @ เป็นส่วนหนึ่งของข้อความของคุณได้ โดยแตะแป้น Esc เพื่อออกจากฟิลด์การกล่าวถึง ผู้ใช้จะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนเท่านั้น ถ้าเป็นห้องแชทสาธารณะและเป็นผู้ใช้ภายในองค์กร หรือเป็นสมาชิกของห้องแชท   

    

การกล่าวถึงผู้ใช้ในห้องแชท

  

เมื่อผู้ใช้อื่นกล่าวถึงชื่อผู้ใช้ของคุณ จะทำให้มีการแจ้งเตือนขึ้นในส่วน My mentions (การกล่าวถึงของฉัน) ของตัวกรองห้องแชทของคุณ    การกล่าวถึงผู้ใช้อื่นจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เหล่านั้นทราบว่ามีการกล่าวถึงพวกเขาภายในห้องแชท   

   
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น  

ผู้ใช้จะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนเท่านั้น ถ้าเป็นห้องแชทสาธารณะและผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือเป็นสมาชิกของห้องแชท  

   

การกล่าวถึงต้องมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ


    
ขั้นตอนที่ 1    หากต้องการสร้างการกล่าวถึงสำหรับผู้ใช้คนอื่น เมื่ออยู่ในกล่องข้อความของหน้าต่างแชทในห้องแชท ให้พิมพ์สัญลักษณ์ @ ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของบุคคลหนึ่งๆ เพื่อค้นหาไดเร็กทอรีสำหรับผู้ใช้     ไคลเอนต์จะแสดงชื่อผู้ใช้ที่ตรงกับชื่อที่คุณพิมพ์    
ขั้นตอนที่ 2    เลือกชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการกล่าวถึง คุณสามารถกล่าวถึงชื่อผู้ใช้ซึ่งไม่มี Jabber ID ที่เกี่ยวข้องกันได้ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ @ เป็นส่วนหนึ่งของข้อความของคุณได้    
ขั้นตอนที่ 3    ใช้แป้น Esc เพื่อออกจากฟิลด์การกล่าวถึง

 

หลังจากที่คุณส่งข้อความไปแล้ว จะมีการสร้างการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ที่ถูกกล่าวถึงในรายการ My mentions (การกล่าวถึงของฉัน) พร้อมลิงก์ไปยังการสนทนาในห้องที่มีการกล่าวถึงดังกล่าว   

ค้นหาห้องแชท

  

คุณสามารถค้นหาห้องแชทโดยใช้คำสำคัญ และปรับปรุงการค้นหาด้วยคำสำคัญให้ดีขึ้นโดยใช้เกณฑ์ เช่น ผู้เข้าร่วม ชื่อห้อง และช่วงวันที่   

    
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น  

คุณต้องเป็นสมาชิกของห้องแชทเพื่อให้การค้นหาของคุณสมบูรณ์  

   

    
ขั้นตอนที่ 1    ในหน้าต่างไคลเอ็็นต์ ให้เลือกไอคอน Chat Rooms (ห้องแชท) แล้วเลือกแท็บ Filters (ตัวกรอง)   
ขั้นตอนที่ 2    ใส่เกณฑ์การค้นหาในกล่องค้นหา เหมือนกับที่คุณทำเพื่อค้นหาผู้ติดต่อในหน้าต่างฮับ Cisco Jabber ของคุณ     ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้ในการค้นหาห้องแชท:         
    
 •      

  การค้นหาจะประกอบด้วยช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อคุณเข้าร่วมห้องแชทจนถึงปัจจุบัน     

       

 •      

  การค้นหาจะไม่ทำงานถ้าเป็นอักขระพิเศษ ยกเว้นในกรณีที่คุณได้เพิ่มตัวอักษรในสตริงการค้นหาด้วยแล้ว     

       

     
    
ขั้นตอนที่ 3    คลิกสองครั้งที่ผลการค้นหาเพื่อเปิดห้องแชทถาวรที่พบคู่ที่ตรงกันในการค้นหา    

 

ผลการค้นหาจะเรียงตามลำดับเวลาและแบ่งกลุ่มโดยห้อง ผลการค้นหาจะแสดงขึ้นสูงสุด 200 รายการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมเพื่อดูผลการค้นหาเก่าได้  

เพิ่มเสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มเสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเองได้ ไฟล์เสียงทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบเสียง .wav  รูปแบบที่รองรับได้แก่:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
ขั้นตอนที่ 1    นำทางไปยังโฟลเดอร์การเตือนการแชท Jabber บนระบบของคุณ พาธการติดตั้งทั่วไปคือ: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts
ขั้นตอนที่ 2    คัดลอกไฟล์เสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเองลงในโฟลเดอร์การเตือนการแชท Jabber ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลือกการแจ้งเตือนการแชทใหม่บนแท็บ Sounds and Alerts (เสียงและการแจ้งเตือน) ของหน้าต่าง Options (ตัวเลือก)

 

Attachments

  Outcomes