Chaty v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Kontakty můžete hledat, přidávat a volat z panelu hledání v oknech chatu.


Krok 1               Zadejte název kontaktu do panelu hledání okna chatu.

Do panelu hledání můžete zadat telefonní čísla pro volání přímo z okna chatu.

Krok 2               Zahajte konverzaci s kontaktem pomocí jedné z následujících metod:
 • Najeďte kurzorem na kontakt a přidejte daný kontakt do seznamu nebo s ním zahajte hovor.
 • Dvakrát na kontakt klikněte a spusťte relaci chatu.

Zahájení skupinových chatů

Skupinové chaty můžete použít k zasílání rychlých zpráv dvěma nebo více kontaktům zároveň. Skupinové chaty nejsou trvalé, což znamená, že je můžete použít k vytvoření chatu se dvěma nebo více osobami, ale nedojde k uložení historie.

Vyberte jednoho nebo více účastníků, které chcete pozvat do skupinového chatu. Maximální počet účastníků ve skupinovém chatu je 200.
 • Otevřete okno chatu s jedním účastníkem skupinového chatu. Vyberte položku Přidat účastníky v pravém spodním rohu okna chatu a zadejte další pozvané.
 • V seznamu Kontakty vyberte všechny, které chcete pozvat do skupinového chatu. Klikněte pravým tlačítkem na zvolená jména a vyberte položku Zahájit skupinový chat.

Rozeslání zprávy

Vysílané rychlé zprávy vám umožňují zaslat jednoduché rychlé zprávy více kontaktům. Můžete vybrat více kontaktů nebo skupinu kontaktů ze svého seznamu kontaktů a odeslat všem najednou rozesílanou zprávu. Příjemci obdrží rozesílané rychlé zprávy stejným způsobem jako běžné chaty 1 : 1.


Krok 1               V seznamu kontaktů vyberte všechny kontakty, kterým chcete rychlé zprávy zaslat.

Chcete-li zprávu odeslat celé skupině, vyberte záhlaví požadované skupiny kontaktů.

Krok 2               Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané kontakty a klikněte na položku Odeslat·rozesílanou·zprávu. Zobrazí se dialogové okno Odeslat·rozesílanou·zprávu.
Krok 3               Zadejte do textového pole zprávu.

Chcete-li přidat více příjemců rozesílané zprávy, můžete je vyhledat v poli Komu a přidat je.

Krok 4               Klikněte na tlačítko Odeslat.

Přenos souborů

Přenášet soubory mezi klienty aplikace Cisco Jabber můžete pomocí ikony Odeslat soubor v okně chatu. Soubor můžete do okna chatu také přetáhnout a vložit.


Krok 1               Vyberte položku Odeslat soubor v pravém spodním rohu okna chatu.
Krok 2               Vyberte soubor, který chcete přenést z vašeho počítače.
Krok 3               Vyberte tlačítko Otevřít.

Blokování konkrétních kontaktů a domén

Konkrétní kontakty nebo domény můžete zablokovat. Když zablokujete některý kontakt, daná osoba neuvidí váš stav dostupnosti a nemůže vám zasílat rychlé zprávy.

Poznámka


Pokud přidáte kontakt do svého seznamu blokovaných kontaktů a tento kontakt vás má ve svém seznamu kontaktů, daná osoba nemůže zobrazit váš stav dostupnosti ani vám zasílat rychlé zprávy.


Následují příklady, jak seznam blokovaných kontaktů funguje:
Příklad 1: Zablokujete konkrétní kontakty uvnitř vaší společnosti

Přidáte adresu pro zasílání rychlých zpráv do svého seznamu blokovaných kontaktů. Daný kontakt nemůže zobrazit stav vaší dostupnosti ani vám zasílat rychlé zprávy.

Příklad 2: Zablokujete konkrétní domény

Přidáte konkrétní doménu, například cisco.com, do svého seznamu blokovaných kontaktů. Žádné kontakty, které mají účty pro zasílání rychlých zpráv v dané doméně, nemohou zobrazit váš stav dostupnosti ani vám zasílat rychlé zprávy.


Krok 1               Vyberte položku Soubor > Možnosti.

Otevře se okno Možnosti.

Krok 2               Vyberte kartu Soukromí a pak vyberte položku Rozšířené.
Krok 3               Zadejte konkrétní kontaktní adresy nebo domény v seznamu blokovaných kontaktů.
Krok 4               Vyberte možnost Použít a pak tlačítko OK.

Povolení konkrétních kontaktů a domén

Některá nasazení aplikace Cisco Jabber obsahují seznam povolených kontaktů, který přidává výjimky do seznamy blokovaných kontaktů. Můžete určit konkrétní kontakty nebo domény v seznamu povolených kontaktů a zajistit, že tyto kontakty mohou zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám zprávy.


Poznámka


Aplikace Cisco Jabber využívá váš seznam kontaktů jako seznam povolených kontaktů. Nemusíte přidávat kontakty ve svém seznamu kontaktů do svého seznamu povolených kontaktů.


Následují příklady, jak seznam povolených kontaktů funguje:
Příklad 1: Povolíte konkrétní kontakty uvnitř vaší společnosti
 1. Nastavíte základní nastavení ochrany soukromí a zablokujete všechny uvnitř vaší společnosti.

 2. Následně přidáte konkrétní adresy pro zasílání rychlých zpráv kontaktů uvnitř vaší společnosti do seznamu povolených kontaktů.

Aplikace Cisco Jabber blokuje všechny kontakty uvnitř vaší společnosti s výjimkou konkrétních osob ve vašem seznamu povolených kontaktů.
Příklad 2: Povolíte konkrétní domény
 1. Nastavíte základní nastavení ochrany soukromí a zablokujete všechny mimo vaši společnost.

 2. Následně přidáte konkrétní doménu, například cisco.com, do svého seznamu povolených kontaktů.

Aplikace Cisco Jabber blokuje všechny mimo vaši společnost s výjimkou osob, které mají účty pro zasílání rychlých zpráv na webu cisco.com.
Příklad 3: Povolíte konkrétní kontakty z blokovaných domén
 1. Přidáte konkrétní doménu, například cisco.com, do svého seznamu blokovaných kontaktů.

 2. Následně přidáte adresu pro zasílání rychlých zpráv, například anitaperez@cisco.com, do svého seznamu povolených kontaktů.

Aplikace Cisco Jabber zablokuje všechny osoby, které mají účty pro zasílání rychlých zpráv na webu cisco.com s výjimkou adresy anitaperez@cisco.com.

Krok 1               Vyberte položku Soubor > Možnosti.

Otevře se okno Možnosti.

Krok 2               Vyberte kartu Soukromí a pak vyberte položku Rozšířené.
Krok 3               Zadejte konkrétní kontaktní adresy nebo domény v seznamu povolených kontaktů.
Krok 4               Vyberte možnost Použít a pak tlačítko OK.

Stanovení, kdo s vámi může komunikovat

Některá nasazení aplikace Cisco Jabber vám umožňují stanovit, kdo s vámi komunikuje uvnitř společnosti a mimo společnost.


   
Krok 1               Vyberte položku Soubor > Možnosti.
Krok 2               Zvolte kartu Soukromí.
Krok 3               Vyberte jednu z následujících možností v části Uvnitř mé společnosti:
       
MožnostPopis
Povolit všechnyVšechny kontakty ve vaší společnosti si mohou zobrazit stav vaší dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy.
Blokovat všechnyŽádné kontakty ve vaší společnosti si nemohou zobrazit stav vaší dostupnosti nebo vám zasílat rychlé zprávy.

Můžete se rozhodnout blokovat všechny a pak přidat výjimky pro konkrétní kontakty v seznamu povolených uživatelů.

Tato možnost neblokuje kontakty ve vašem seznamu kontaktů.

Krok 4               Vyberte jednu z následujících možností v části Vně mé společnosti:
       
MožnostPopis
Vždy mě vyzvatAplikace Cisco Jabber vás upozorní, když si osoby mimo vaši společnost přidají váš kontakt. Vždy, když vás klient upozorní, si můžete vybrat z následujících možností:
 • Povolit – umožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy.

 • Blokovat – neumožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy. Přidá danou osobu do vašeho seznamu blokovaných kontaktů.

 • Přidat do mého seznamu kontaktů – umožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy. Přidá danou osobu do vašeho seznamu kontaktů.

Blokovat všechnyŽádné kontakty mimo vaši společnost si nemohou zobrazit stav vaší dostupnosti nebo vám zasílat rychlé zprávy.

Můžete se rozhodnout blokovat všechny a pak přidat výjimky pro konkrétní kontakty v seznamu povolených uživatelů.

Tato možnost neblokuje kontakty ve vašem seznamu kontaktů.

Krok 5               Vyberte možnost Použít a pak tlačítko OK.

Správa požadavků na stav

Některá nasazení aplikace Cisco Jabber umožňují spravovat oznámení v případě, když lidé požádají o zobrazení vašeho stavu dostupnosti.


Krok 1               Vyberte položku Soubor > Možnosti.
Krok 2               Zvolte kartu Soukromí.
Krok 3               Vyberte jednu z následujících možností:
          
MožnostPopis
Automaticky přijímat žádosti od kontaktů uvnitř mé společnostiAplikace Cisco Jabber neupozorňuje na situace, když si vás někdo uvnitř vaší společnosti přidá jako kontakt.

Aplikace Cisco Jabber vás upozorní, když si osoby mimo vaši společnost přidají váš kontakt.

Automaticky přijímat žádosti od všech kontaktůAplikace Cisco Jabber neupozorňuje na situace, když si vás někdo přidá jako kontakt.
Vyzvat při každé žádostiAplikace Cisco Jabber vás upozorní, když si někdo přidá váš kontakt. Když vás aplikace Cisco Jabber upozorní, můžete si vybrat z následujících možností:
 • Povolit – umožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy.

 • Blokovat – neumožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy. Přidá danou osobu do vašeho seznamu blokovaných kontaktů.

 • Přidat do kontaktů – umožní dané osobě zobrazit váš stav dostupnosti a zasílat vám rychlé zprávy. Přidá danou osobu do vašeho seznamu kontaktů.

Krok 4               Vyberte možnost Použít a pak tlačítko OK.

Přidání vlastních zvuků upozornění na chat

Můžete přidávat vlastní zvuky upozornění chaty. Všechny zvukové soubory musí být ve zvukovém formátu WAV. Podporované formáty zahrnují:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


Krok 1               Přejděte do složky Jabber Chat Alerts ve vašem systému. Obvyklá instalační cesta je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Krok 2               Zkopírujte vlastní zvuky upozornění na chat do složky Jabber Chat Alerts. Teď můžete zobrazit možnost upozornění na nový chat na kartě Zvuky a upozornění okna Možnosti.


Attachments

  Outcomes