Szybki start — program Cisco Jabber dla systemu Windows 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Okno huba


Uwaga


Niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji programu Cisco Jabber dla systemu Windows.


 


            
1. Komunikat o stanie6. Ostatnie połączenia

2. Menu

7. Wiadomości głosowe
3. Pasek wyszukiwania lub dzwonienia8. Spotkania
4. Kontakty

9. Grupy niestandardowe

5. Pokoje czatu

10. Elementy sterujące telefonu

Konfiguracja akcesoriów telefonu

Jeśli masz co najmniej jedno akcesorium do nawiązywania i odbierania połączeń, możesz określić, który zestaw mikrofonu i głośników ma być wykorzystywany przez klienta.


Krok 1W oknie rozmowy wybierz ikonę Otwórz opcje audio.
Krok 2Wybierz, przez który zestaw mikrofonu i głośników klient ma nadawać i odbierać dźwięk. Można także przeprowadzić test dźwięku.
Krok 3 Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

Dostosowywanie klienta

Można skonfigurować opcje i preferencje programu Cisco Jabber w celu dostosowania pracy klienta.

Krok 1W oknie centrum wybierz kolejno Menu > Plik > Opcje.
Krok 2W menu Opcje kliknij dowolną kartę i wybierz ustawienia.

Używanie komputera do nawiązywania połączeń

Program Cisco Jabber dla systemu Windows można skonfigurować tak, aby przesyłał połączenia do komputera lub telefonu.

Krok 1W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2Skonfiguruj ustawienia.

Przekierowywanie połączeń

Aby nie przegapić żadnych połączeń w czasie nieobecności przy biurku, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.

Krok 1W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2Wybierz polecenie Przekazuj połączenia do i podaj numer telefonu.

Współpraca z kontaktami

 


Podczas rozmów z osobami z listy kontaktów za pomocą elementów sterujących możliwe jest:
 • dodanie osób do listy kontaktów,

 • rozpoczęcie spotkania błyskawicznego,

 • udostępnienie ekranu,

 • rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Rozpoczynanie spotkania WebEx

Możesz rozpocząć spotkanie WebEx z innym użytkownikiem bezpośrednio z poziomu okna rozmowy, bez potrzeby wcześniejszego zaplanowania go w kalendarzu.

Krok 1W oknie rozmowy wybierz ikonę Więcej.
Krok 2Wybierz opcję Meet Now.

Opcje czatu

 


W oknie czatu można wykonywać następujące operacje:
 • wysłanie zrzutu ekranu,

 • wysłanie pliku,

 • wstawienie emotikona,

 • edycja rozmiaru i koloru czcionki,

 • dodanie uczestników w celu utworzenia rozmów grupowych,

 • wyświetlenie rozmowy w nowym oknie.

Rozpoczynanie czatu grupowego

W programie można łatwo rozpocząć czat grupowy z udziałem dwóch lub więcej kontaktów.

   
Krok 1Wybierz wszystkich żądanych uczestników na karcie Kontakty. Aby zaznaczyć osoby w różnych miejscach listy, kliknij je przy wciśniętym klawiszu CTRL.
Krok 2Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Rozpocznij czat grupowy.
Krok 3Dodaj pozostałych uczestników w polu Osoby.
Krok 4Wpisz temat czatu grupowego.
Krok 5 Kliknij przycisk Rozpocznij.

Dodawanie nowych kontaktów

Osoby do listy kontaktów można dodać po uprzednim znalezieniu ich w organizacji. Gdy osoby te znajdą się na liście kontaktów, dwukrotne kliknięcie pozwoli rozpocząć rozmowę telefoniczną lub czat.

Krok 1W oknie huba kliknij ikonę Menu.
Krok 2Wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy > Kontakt.
Krok 3Zacznij wpisywać imię i nazwisko osoby, aby wyszukać ją w książce telefonicznej, lub wpisz bezpośrednio nazwę użytkownika, jeśli ją znasz.
Krok 4Wybierz grupę, do której chcesz dodać nowy kontakt, i kliknij przycisk OK.


Attachments

  Outcomes