รวม Cisco Jabber สำหรับ Windows กับปฏิทินของคุณ

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

รวมกับ Google Calendar

เมื่อเริ่ม Cisco Jabber ใหม่ หน้าต่าง Google Calendar Sign In (ลงชื่อเข้าใช้ Google Calendar) จะเปิดขึ้นมา คุณต้องใส่รายละเอียดของบัญชีของคุณเพื่อให้ Cisco Jabber สามารถเข้าถึงกิจกรรมใน Google Calendar ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เลือก Google Calendar บนแท็บ Integration (แท็บ Calendar จากรุ่น 11.0) แล้วเริ่ม Cisco Jabber ใหม่


     
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ จากนั้นเลือก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)

พร้อมท์จะแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า Cisco Jabber กำลังขออนุญาตเพื่อจัดการปฏิทินของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Allow access (อนุญาตการเข้าถึง)
ขั้นตอนที่ 3 ถ้าพร้อมท์แสดงขึ้นแล้ว ให้เลือก Yes (ใช่) เพื่อเรียกใช้สคริปต์ในหน้านี้ต่อไป

เมื่อคุณทำการอนุญาตการเข้าถึง Google Calendar ของคุณเป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงว่าเกิดความผิดพลาดกับสคริปต์ในหน้านี้

หน้าต่าง Google Calendar Sign In (ลงชื่อเข้าใช้ Google Calendar) จะปิดลง

ขั้นตอนที่ 4 ในหน้าต่างหลักของ Cisco Jabber ให้เลือกแท็บ Meetings (การประชุม) จากการนำทางด้านซ้าย Cisco Jabber จะแสดงกิจกรรมบนปฏิทินจากบัญชี Google Calendar ของคุณ

นำการรวม Google Calendar ออก

คุณสามารถลบการรวม Google Calendar กับ Cisco Jabber ได้ หากต้องการนำการรวม Google Calendar ออกอย่างสมบูรณ์ คุณต้องเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงจากบัญชี Google ของคุณด้วย


     
ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าต่างหลักของ Cisco Jabber
ขั้นตอนที่ 2 เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก) จากนั้นเลือกแท็บ Integration (การรวม)

ตั้งแต่รุ่น 11.0 เป็นต้นไป แท็บ Integration (การรวม) จะเรียกว่าแท็บ Calendar (ปฏิทิน)

ขั้นตอนที่ 3 เลือก None (ไม่มี) แล้วเลือก OK (ตกลง)
ขั้นตอนที่ 4 เริ่ม Cisco Jabber ใหม่

Cisco Jabber จะไม่แสดงกิจกรรมจาก Google Calendar อีก


สิ่งที่ต้องทำต่อไป

 

เปิดหน้าบัญชี Google และเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงของ Cisco Jabber ในส่วน Authorized Access to your Google Account (การเข้าถึงบัญชี Google ของคุณโดยได้รับอนุญาต)


Attachments

    Outcomes