צ'אט ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

ניתן למצוא אנשי קשר, להוסיפם ולהתקשר אליהם מסרגל החיפוש בחלונות צ'אט.


שלב 1               הזן שם של איש קשר בסרגל החיפוש של חלון הצ'אט.

ניתן להזין מספרי טלפון בסרגל החיפוש כדי להתקשר ישירות מחלון הצ'אט.

שלב 2               התחל שיחה עם איש הקשר באחת השיטות הבאות:
 • רחף עם הסמן מעל איש הקשר כדי להוסיף אותו לרשימה או כדי להתקשר אליו.
 • לחץ לחיצה כפולה על איש הקשר כדי להתחיל פגישת צ'אט.

התחלת צ'אטים קבוצתיים

ניתן להשתמש בצ'אטים קבוצתיים כדי לשלוח הודעות מיידיות בו-זמנית לשני אנשי קשר או יותר. צ'אטים קבוצתיים אינם מתמידים, כללומר ניתן להשתמש בהם ליצירת צ'אט עם שני אנשים או יותר אך לא נשמרת כל היסטוריה.

בחר משתתף אחד או יותר כדי להזמינם לצ'אט הקבוצתי. מספר המשתתפים המרבי בצ'אט קבוצתי הוא 200.
 • פתח חלון צ'אט עם משתתף אחד מהצ'אט הקבוצתי. בחר הוסף משתתפים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון הצ'אט וציין מוזמנים אחרים.
 • ברשימה אנשי קשר, בחר את כל מי שאתה רוצה להזמין לצ'אט הקבוצתי. לחץ לחיצה ימנית על השמות שנבחרו ובחר התחל צ'אט קבוצתי.

שליחת הודעה משודרת

IM משודרות מאפשרות שליחה של IM אחת להרבה אנשי קשר. ניתן לבחור מספר אנשי קשר או קבוצת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר ולשלוח לכולם הודעה משודרת בבת אחת. הנמענים יקבלו IM משודרות בדיוק כמו צ'אטים רגילים אחד-על-אחד.


שלב 1               מרשימת אנשי הקשר, בחר את כל אנשי הקשר שאתה רוצה לשלוח להם IM.

אם אתה רוצה לשלוח הודעה לקבוצה שלמה, בחר את הכותרת עבור קבוצת אנשי הקשר.

שלב 2               לחץ לחיצה ימנית על אנשי הקשר שנבחרו ולחץ על שלח הודעה משודרת. תוצג תיבת הדו-שיח שלח הודעה משודרת.
שלב 3               הזן את הודעתך בתיבת הטקסט.

אם תרצה להוסיף עוד אנשים להודעה המשודרת, תוכל לחפש אותם בשדה אל ולהוסיף אותם.

שלב 4               לחץ על אישור.

העברת קבצים

ניתן להעביר קבצים בין לקוחות של Cisco Jabber באמצעות הסמל 'שלח קובץ' שבחלון הצ'אט. ניתן גם לגרור ולשחרר את הקובץ לתוך חלון הצ'אט.


שלב 1               בחר שלח קובץ מהפינה השמאלית התחתונה של חלון צ'אט.
שלב 2               בחר מהמחשב את הקובץ שאתה רוצה להעביר.
שלב 3               בחר פתח.

חסום אנשי קשר ולדומיינים ספציפיים

ניתן לחסום אנשי קשר או דומיינים ספציפיים. כשאתה חוסם איש קשר, הוא לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.

הערה


אם תוסיף איש קשר לרשימת החסומים ואתה מופיע ברשימת אנשי הקשר שלו, הוא יוכל לראות את סטטוס הזמינות שלך ושלוח לך הודעות מיידיות.


להלן דוגמאות של אופן הפעולה של רשימת החסומים:
דוגמה 1: חסום אנשי קשר ספציפיים מתוך הארגון

אתה מוסיף כתובת IM לרשימת החסומים. איש הקשר לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.

דוגמה 2: חסום דומיינים ספציפיים

אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת החסומים. אף איש קשר בעל חשבון IM בדומיין זה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.


שלב 1               בחר קובץ > אפשרויות.

החלון אפשרויות ייפתח.

שלב 2               בחר את הכרטיסייה פרטיות, ולאחר מכן בחר מתקדם.
שלב 3               הזן כתובות של אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת החסומים.
שלב 4               בחר החל, ולאחר מכן אישור.

אפשר אנשי קשר ולדומיינים ספציפיים

חלק מהפריסות של Cisco Jabber כוללות רשימת מותרים שמוסיפה יוצאים מן הכלל לרשימת החסומים. ניתן להזין אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת המותרים על-מנת להבטיח שאנשי קשר אלה יוכלו לצפות בסטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות.


הערה


Cisco Jabber משתמשת ברשימת אנשי הקשר שלך כרשימת מותרים. אין צורך להוסיף את אנשי הקשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת המותרים.


להלן דוגמאות של אופן הפעולה של רשימת המותרים:
דוגמה 1: אפשר אנשי קשר ספציפיים מתוך הארגון
 1. אתה מגדיר את הגדרות הפרטיות הבסיסיות לחסימה של כל מי שבתוך החברה.

 2. לאחר מכן אתה מוסיף כתובות IM ספציפיות מתוך החברה לרשימת המותרים.

Cisco Jabber תחסום את כל אנשי הקשר מתוך החברה למעט האנשים הספציפיים שברשימת המותרים.
דוגמה 2: אפשר לדומיינים ספציפיים
 1. אתה מגדיר את הגדרות הפרטיות הבסיסיות לחסימה של כל מי שמחוץ לחברה.

 2. לאחר מכן אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת המותרים.

Cisco Jabber תחסום את כל מי שמחוץ לחברה למעט אנשים בעלי חשבונות IM ב-cisco.com.
דוגמה 3: אפשר אנשי קשר ספציפיים מדומיינים חסומים
 1. אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת החסומים.

 2. לאחר מכן אתה מוסיף כתובת IM כגון anitaperez@cisco.com, לרשימת המותרים.

Cisco Jabber חוסמת את כל האנשים בעלי כתובות IM ב-cisco.com למעט anitaperez@cisco.com.

שלב 1               בחר קובץ > אפשרויות.

החלון אפשרויות ייפתח.

שלב 2               בחר את הכרטיסייה פרטיות, ולאחר מכן בחר מתקדם.
שלב 3               הזן כתובות של אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת המותרים.
שלב 4               בחר החל, ולאחר מכן אישור.

שלוט על מי יכול ליצור איתך קשר

חלק מהפריסות של Cisco Jabber מאפשרות שליטה על מי יכול להיות איתך בקשר מתוך החברה ומחוץ לחברה.


   
שלב 1               בחר קובץ > אפשרויות.
שלב 2               בחר את הכרטיסייה פרטיות.
שלב 3               בחר את אחת האפשרויות הבאות בקטע בתוך החברה:
       
אפשרותתיאור
אפשר לכולםכל אנשי הקשר בחברה יוכלו להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.
חסום את כולםאף איש קשר בחברה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

ניתן לחסום את כולם ולאחר מכן להוסיף יוצאים מן הכלל עבור אנשי קשר ספציפיים ברשימת המותרים.

אפשרות זו אינה חוסמת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר.

שלב 4               בחר את אחת האפשרויות הבאות בקטע מחוץ לחברה:
       
אפשרותתיאור
שאל כל פעםCisco Jabber תודיע לך כשאנשים מחוץ לחברה מוסיפים אותך כאיש קשר. כל פעם שהלקוח מודיע לך, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
 • אפשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

 • חסום - לא מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת החסומים.

 • הוסף לרשימת אנשי הקשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר.

חסום את כולםאף איש קשר מחוץ לחברה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

ניתן לחסום את כולם ולאחר מכן להוסיף יוצאים מן הכלל עבור אנשי קשר ספציפיים ברשימת המותרים.

אפשרות זו אינה חוסמת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר.

שלב 5               בחר החל, ולאחר מכן אישור.

נהל בקשות סטטוס

חלק מהפריסות של Cisco Jabber מאפשרות ניהול הודעות כשאנשים מבקשים לצפות בסטטוס הזמינות שלך.


שלב 1               בחר קובץ > אפשרויות.
שלב 2               בחר את הכרטיסייה פרטיות.
שלב 3               בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
          
אפשרותתיאור
קבלה אוטומטית של בקשות מאנשי קשר בתוך החברהCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מתוך החברה מוסיף אותך כאיש קשר.

Cisco Jabber תודיע לך כשאנשים מחוץ לחברה מוסיפים אותך כאיש קשר.

קבלה אוטומטית של בקשות מכל אנשי הקשרCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מוסיף אותך כאיש קשר.
שאל אותי לגבי כל בקשהCisco Jabber תודיע לך כשאנשים מוסיפים אותך כאיש קשר. כל פעם ש-Cisco Jabber תודיע לך, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
 • אפשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

 • חסום - לא מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת החסומים.

 • הוסף לאנשי הקשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר.

שלב 4               בחר החל, ולאחר מכן אישור.

הוספת צלילים מותאמים אישית של התראות צ'אט

ניתן להוסיף צלילים מותאמים אישית עבור התראות צ'אט על כל קובצי הצלילים להיות בתבנית שמע .wav התבניות הנתמכות כוללות את:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


שלב 1               נווט אל התיקייה Jabber Chat Alerts במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
שלב 2               העתק את קובץ הצליל של התראת הצ'אט המותאמת אישית לתוך התיקייה Jabber Chat Alerts. עכשיו תוכל לראות את אפשרות התראת הצ'אט החדשה בכרטיסייה 'צלילים והתראות' של החלון אפשרויות.


Attachments

  Outcomes