Stručný úvod – Cisco Jabber pro systém Windows 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Okno rozhraní


Poznámka


Tento dokument může uvádět funkce nebo ovládací prvky, které nejsou k dispozici ve vámi použitém nasazení aplikace Cisco Jabber pro systém Windows.


 


            
1. Zpráva o stavu6. Poslední hovory

2. Nabídka

7. Hlasové zprávy
3. Panel hledání nebo volání8. Schůzky
4. Kontakty

9. Vlastní skupiny

5. Chatovací místnosti

10. Ovládací prvky telefonu

Nastavení příslušenství telefonu

Můžete nastavit, který mikrofon a reproduktory použije klient, když používáte k ovládání hovorů alespoň jedno telefonní příslušenství.


Krok 1V okně chatu klepněte na ikonu Otevřít možnosti zvuku.
Krok 2Vyberte reproduktory a mikrofon, které má klient používat k odesílání a přijímání zvuku. Chcete-li zkontrolovat jejich funkčnost, můžete zvuk také otestovat.
Krok 3 Vyberte možnost Použít a klepněte na tlačítko OK.

Vlastní nastavení klienta

Chcete-li přizpůsobit chování klienta, můžete použít možnosti a volby aplikace Cisco Jabber.

Krok 1V okně rozhraní vyberte možnosti Nabídka > Soubor > Možnosti.
Krok 2Chcete-li vybrat možnosti, klepněte na požadovanou kartu v nabídce Možnosti.

Použití počítače k telefonování

Aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows můžete nastavit tak, aby odesílala hovory do počítače nebo do telefonu.

Krok 1V okně rozhraní otevřete rozevírací nabídku Ovládací prvky telefonu.
Krok 2Vyberte požadované volby.

Přesměrování hovorů

Nechcete-li zmeškat žádné hovory, když nejste u pracovního stolu, můžete hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo.

Krok 1V okně rozhraní otevřete rozevírací nabídku Ovládací prvky telefonu.
Krok 2Vyberte možnost Přesměrovat hovory na a zadejte telefonní číslo.

Spolupráce s vlastními kontakty

 


Při chatování s kontaktem můžete pomocí ovládacích prvků provádět tyto činnosti:
 • Přidat uživatele do svého seznamu kontaktů

 • Zahájit okamžitou schůzku

 • Sdílet svou obrazovku

 • Zahájit telefonní hovor

Zahájení schůzky WebEx

Schůzku WebEx můžete zahájit přímo z okna chatu s dalším uživatelem, aniž by bylo nutné nejprve naplánovat schůzku ve vašich kalendářích.

Krok 1V okně chatu klepněte na ikonu Další.
Krok 2Vyberte možnost Sejít se nyní.

Možnosti chatu

 


V chatu můžete provádět následující operace:
 • Odeslat snímek obrazovky

 • Odeslat soubor

 • Vložit emotikonu

 • Upravit velikost a barvu písma

 • Vytvářet skupinové chaty přidáváním účastníků

 • Zobrazení chatu v novém okně

Zahájení skupinového chatu

Zahájení skupinového chatu se dvěma nebo více kontakty je snadné.

   
Krok 1Vyberte všechny požadované účastníky na kartě Kontakty. K výběru více účastníků použijte klávesu CTRL.
Krok 2Klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost Zahájit skupinový chat.
Krok 3Přidejte další účastníky v poli Lidé.
Krok 4Upravte předmět skupinového chatu.
Krok 5 Vyberte možnost Spustit.

Přidání nových kontaktů

Chcete-li přidat osoby ze svého seznamu kontaktů, musíte je vyhledat ve své organizaci. Když jsou osoby na vašem seznamu kontaktů, můžete dvojitým kliknutím na jméno kontaktu zahájit telefonní hovor nebo chat.

Krok 1V okně rozhraní vyberte ikonu nabídky.
Krok 2Vyberte možnosti Soubor > Nový > Kontakt.
Krok 3Začněte psát jméno osoby, kterou chcete vyhledat v adresáři, nebo pokud znáte uživatelské jméno, zadejte jej přímo.
Krok 4Vyberte skupinu, do které chcete přidat nový kontakt, a vyberte možnost OK.


Attachments

  Outcomes