Chats in Cisco Jabber voor Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Zoeken in chatvensters

U kunt contactpersonen via de zoekbalk in chatvensters zoeken, toevoegen en bellen.


   
Stap 1    Voer de naam van een contactpersoon op de zoekbalk van het chatvenster in.

U kunt telefoonnummers op de zoekbalk invoeren om rechtstreeks vanuit het chatvenster te bellen.

Stap 2    Start een gesprek met uw contactpersoon met behulp van een van de volgende methoden:
 • Plaats de muisaanwijzer boven de contactpersoon om die contactpersoon aan een lijst toe te voegen of om die contactpersoon te bellen.
 • Dubbelklik op de contactpersoon om een chatsessie te starten.

Groepchats starten

 

U kunt groepchats gebruiken om chatberichten naar twee of meer contactpersonen tegelijk te verzenden. Groepchats zijn niet permanent. Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om met twee of meer personen te chatten maar dat er geen geschiedenis wordt opgeslagen.

  
Selecteer een of meerdere deelnemers die u voor de groepchat wilt uitnodigen. Het maximale aantal deelnemers in een groepchat is 200.
 • Open een chatvenster met één deelnemer van de groepchat. Klik op de knop Deelnemers toevoegen in de rechterbenedenhoek van het chatvenster en geef andere deelnemers op.
 • Selecteer in de lijst Contactpersonen alle personen die u voor de groepchat wilt uitnodigen. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde namen en selecteer Groepchat starten.

Een uitzendbericht verzenden

 

Met uitzendchatberichten kunt u één chatbericht aan meerdere contactpersonen verzenden. U kunt meerdere contactpersonen of een groep contactpersonen in uw lijst met contactpersonen selecteren en hen allen tegelijk een uitzendbericht sturen. Ontvangers ontvangen uitzendchatberichten op dezelfde manier als ze één-op-één-chatberichten ontvangen.

  

     
Stap 1    Selecteer in de lijst met contactpersonen alle contactpersonen naar wie u een chatbericht wilt verzenden.   

Als u een bericht aan een gehele groep wilt verzenden, selecteert u de koptekst voor de groep met contactpersonen.

  
Stap 2    Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde contactpersonen en klik op Uitzendbericht verzenden. Het dialoogvenster Uitzendbericht verzenden wordt weergegeven.
Stap 3    Voer uw bericht in het tekstvak in.   

Als u meer personen aan het uitzendbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Aan en deze personen toevoegen.

  
Stap 4    Klik op Verzenden.

Bestanden overdragen

U kunt bestanden overdragen naar Cisco Jabber-clients via het pictogram Bestand verzenden in het chatvenster. U kunt het bestand ook slepen en in het chatvenster neerzetten.


    
Stap 1    Selecteer Bestand verzenden in de rechterbenedenhoek van een chatvenster.
Stap 2    Selecteer het bestand dat u van uw computer wilt overdragen.
Stap 3    Selecteer Openen.

Chatruimten

U kunt chatruimten gebruiken als deze door uw beheerder zijn ingeschakeld. Chatruimten zijn ingeschakeld als uw hub-venster het pictogram Chatruimten bevat.  

Gebruik chatruimten voor deelname aan of lezen van discussies over het thema van de ruimte met de andere chatruimteleden. Uw beheerder kan bijvoorbeeld een chatruimte met het thema “;Wisselkoersen”; maken. U kunt deelnemen aan de ruimte om de wisselkoersen te bespreken en alle vorige berichten te bekijken die naar de ruimte zijn gestuurd sinds deze is gemaakt.   

U kunt naar alle ruimten bladeren door een lijst met ruimtenamen weer te geven, u kunt deelnemen aan open ruimten of u kunt door een beheerder aan een ruimte worden toegevoegd. U kunt lid van meerdere ruimten zijn. U kunt de inhoud van een ruimte filteren op trefwoorden of afzenders.   

Deelnemen aan chatruimten

 

   

Als u lid wordt van een chatruimte waarin meerdere leden in de chatruimte informatie delen in een gemeenschappelijk chatvenster, kunt u deelnemen aan het gesprek of lezen wat er wordt gezegd. Alle ruimten waarvan u lid bent, worden weergegeven op uw tabblad Mijn ruimten. Als een beheerder u toevoegt aan een chatruimte, wordt dit direct weergegeven op het tabblad Mijn ruimten.   

    

    
Stap 1    Klik op het pictogram Chatruimte in het Hub-venster en selecteer het tabblad Alle ruimten.    
Stap 2    Zoek naar een ruimte. Deze worden in alfabetische volgorde weergegeven.     Als een ruimte alleen toegankelijk is voor specifieke leden, kunt u niet deelnemen aan de ruimte tenzij u wordt toegevoegd door een beheerder. Bij de ruimten die alleen voor specifieke leden toegankelijk zijn en waarvan u geen lid bent, ziet u een slotpictogram in plaats van de knop Deelnemen.   
Stap 3    Klik op Deelnemen naast de ruimte waaraan u wilt deelnemen. Naast de ruimten waar u al lid van bent, staat een vinkje weergegeven.    

Deelnemen aan een ruimte

   

Als u lid wordt van een chatruimte, kunt u aan de chatruimte deelnemen en de gesprekshistorie bekijken.    Sommige chatruimten kunnen worden gebruikt om alleen informatie te verspreiden. Sommige leden mogen dan informatie publiceren en andere leden hebben alleen-lezen toegang.

    

Selecteer het pictogram Chatruimte in het hub-venster en klik op Mijn ruimten om de ruimten weer te geven waar u lid van bent. Dubbelklik op de ruimte waaraan u wilt deelnemen.   

    

Wanneer u een chatruimte binnenkomt, is de gesprekshistorie steeds zichtbaar. Zelfs als u een chatruimte afsluit en de client sluit, kunt u terugkeren naar het gesprek in die ruimte. Wanneer u terugkeert naar de chatruimte, kunt u de berichten bekijken die andere leden hebben gestuurd terwijl u niet was aangemeld. Selecteer in een chatruimte Meer weergeven om oudere berichten te bekijken.   

    

Bekijk de huidige deelnemerslijst aan de rechterkant van het chatvenster. U kunt de deelnemerslijst weergeven of verbergen.   

    

Ruimten filteren

Filters

       

Met filters wordt gezocht in de chatruimte met de criteria die u voor de zoekopdracht definieert. U ziet een rode badge, waarmee het aantal nieuwe overeenkomsten wordt weergegeven dat voor uw filter is gevonden. Filters kunnen vermeldingen bevatten wanneer uw gebruikersnaam in een chatruimte wordt gebruikt, of aangepaste filters waarmee op trefwoord of afzender wordt gezocht.   

Selecteer op het tabblad Filters Filter maken. U kunt chatruimten filteren met behulp van maximaal drie trefwoorden of op gebruikersnaam. Geef het filter een label en definieer vervolgens de filtercriteria. U moet ten minste één trefwoord of de gebruikersnaam van de afzender definiëren, maar u kunt de afzender en maximaal drie trefwoorden opgeven. Selecteer Maken wanneer u klaar bent.   

    

Resultaten worden weergegeven op het tabblad Filter met een getal dat het aantal gevonden resultaten aangeeft dat u niet hebt gelezen. Resultaten worden automatisch elke keer bijgewerkt wanneer een nieuwe overeenkomst met uw filter wordt gevonden. Wanneer u overeenkomsten in uw filter hebt, kunt u op de filterovereenkomst klikken om de chathistorie te openen in de ruimten waar de overeenkomsten zijn gevonden.   

    

Mijn vermeldingen

           

Wanneer andere gebruikers uw gebruikersnaam vermelden, wordt een melding gemaakt in de sectie Mijn vermeldingen van uw chatruimtefilters. Met het vermelden van gebruikers wordt een melding gemaakt dat zij in een chatruimte zijn vermeld.   

    

Als u een vermelding voor een andere gebruiker wilt maken, typt u in het tekstvak van het chatvenster het symbool @ gevolgd door de gebruikersnaam van de persoon om de map voor de gebruiker te zoeken. De client geeft gebruikersnamen weer die overeenkomen met datgene wat u typt. Selecteer de gebruikersnaam die u wilt vermelden. U kunt een gebruikersnaam vermelden waaraan geen Jabber-ID is gekoppeld. Nadat u het bericht hebt verzonden, wordt een melding gemaakt voor de vermelde gebruiker in Mijn vermeldingen, met een koppeling naar het gesprek in de ruimte waar de vermelding staat. U kunt het symbool @ gebruiken als onderdeel van uw tekstinvoer. U hoeft alleen op Esc te tikken om het vermeldingsveld af te sluiten. Gebruikers ontvangen alleen een melding als de chatruimte openbaar is en zij gebruikers in de organisatie zijn of als ze lid zijn van de chatruimte.   

    

Gebruikers in chatruimten vermelden

  

Wanneer andere gebruikers uw gebruikersnaam vermelden, wordt een melding gemaakt in de sectie Mijn vermeldingen van uw chatruimtefilters.    Door gebruikers te vermelden worden zij geïnformeerd dat zij in een chatruimte zijn vermeld.   

   
Voordat u begint  

Gebruikers ontvangen alleen een melding als de chatruimte openbaar is en zij gebruikers in de organisatie zijn of als ze lid zijn van de chatruimte.  

   

Vermeldingen moeten worden ingeschakeld door de systeembeheerder.


    
Stap 1    Als u een vermelding voor een andere gebruiker wilt maken, typt u in het tekstvak van het chatvenster in een chatruimte het symbool @ gevolgd door de gebruikersnaam van de persoon om de map voor de gebruiker te zoeken.     De client geeft gebruikersnamen weer die overeenkomen met datgene wat u typt.    
Stap 2    Selecteer de gebruikersnaam die u wilt vermelden. U kunt een gebruikersnaam vermelden waaraan geen Jabber-ID is gekoppeld. U kunt het symbool @ gebruiken als onderdeel van uw tekstinvoer.    
Stap 3    Gebruik de toets Esc om het vermeldingsveld af te sluiten.

 

Nadat u het bericht hebt verzonden, wordt een melding gemaakt voor de vermelde gebruiker in de lijst Mijn vermeldingen, met een koppeling naar het gesprek in de ruimte waar de vermelding is gemaakt.   

Chatruimten zoeken

  

U kunt zoeken naar chatruimten op trefwoorden en uw zoekopdracht verder verfijnen met criteria zoals deelnemers, ruimtenaam en datumbereik.   

    
Voordat u begint  

U moet lid zijn van de chatruimten. Anders kan de zoekopdracht niet worden uitgevoerd.  

   

    
Stap 1    Selecteer in het clientvenster het pictogram Chatruimten en selecteer vervolgens het tabblad Filters.   
Stap 2    Voer zoekcriteria in een zoekvak in, net als u zoekt naar contactpersonen in uw hub-venster van Cisco Jabber.     Voor zoekopdrachten naar chatruimten gelden de volgende beperkingen:         
    
 •      

  Voor de zoekopdracht wordt de periode gehanteerd vanaf het moment dat u deelnemer werd van een chatruimte tot de huidige dag.     

       

 •      

  De zoekopdracht werkt niet voor speciale tekens, tenzij u ook letters aan de zoekreeks toevoegt.     

       

     
    
Stap 3    Dubbelklik op een resultaat om de steeds zichtbare chatruimte te openen waar een overeenkomst is gevonden met de zoekopdracht.    

 

Resultaten worden chronologisch en per ruimte gegroepeerd. Het maximale aantal weergegeven resultaten is 200, maar u kunt meer berichten tonen om oudere resultaten weer te geven.  

Aangepaste waarschuwingsgeluiden voor chats toevoegen

U kunt aangepaste waarschuwingsgeluiden voor chats toevoegen. Alle geluidsbestanden moeten de audio-indeling .wav hebben. Ondersteunde indelingen zijn:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Stap 1    Navigeer naar de map Jabber Chat Alerts in uw systeem. Een typisch installatiepad is: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Stap 2    Kopieer het aangepaste geluidsbestand voor chatwaarschuwingen in de map Jabber Chat Alerts. U kunt nu de nieuwe chatwaarschuwingsoptie op het tabblad Geluiden en meldingen van het venster Opties zien.

 

Attachments

  Outcomes