เริ่มต้นใช้งานด่วน - Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

หน้าต่างฮับ


หมายเหตุ


เอกสารฉบับนี้อาจประกอบด้วยคุณสมบัติหรือการควบคุมที่ไม่มีให้บริการบน Cisco Jabber สำหรับ Windows ที่คุณกำลังใช้งานอยู่


 


            
1. ข้อความสถานะ6. การโทรล่าสุด

2. เมนู

7. ข้อความเสียง
3. แถบการค้นหาหรือโทรออก8. การประชุม
4. ผู้ติดต่อ

9. กลุ่มที่กำหนดเอง

5. ห้องแชท

10. การควบคุมโทรศัพท์

ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนไมโครโฟนและลำโพงที่ไคลเอ็นต์จะใช้งาน เมื่อคุณมีอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับการควบคุมการโทร


ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างแชท ให้เลือกไอคอน Open Audio Options (เปิดตัวเลือกเสียง)
ขั้นตอนที่ 2เลือกลำโพงและไมโครโฟนที่คุณต้องการให้ไคลเอ็นต์ใช้เพื่อรับและส่งเสียงของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดสอบเสียงได้เพื่อตรวจสอบว่าทำงานอยู่หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3 เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก Ok (ตกลง)

กำหนดไคลเอ็นต์ของฉัน

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและการกำหนดลักษณะของ Cisco Jabber เพื่อกำหนดวิธีทำงานของไคลเอ็นต์ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างฮับ ให้เลือก Menu (เมนู) > File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2เลือกแท็บในเมนูตัวเลือกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทรออก

คุณสามารถกำหนดให้ Cisco Jabber สำหรับ Windows ส่งการโทรไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2เลือกการกำหนดลักษณะของคุณ

ฝากสาย

หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น

ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2เลือก Forward Calls To (ฝากสายไปที่) และระบุหมายเลขโทรศัพท์

ทำงานร่วมกับผู้ติดต่อของฉัน

 


เมื่อแชทกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อ:
 • เพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้นในรายชื่อผู้ติดต่อ

 • เริ่มต้นการประชุมด่วน

 • ใช้หน้าจอร่วมกัน

 • เริ่มต้นการโทรออก

เริ่มต้นการประชุม WebEx

เริ่มต้นการประชุม WebEx โดยตรงจากหน้าต่างแชทกับผู้ใช้อื่น โดยไม่ต้องวางกำหนดการประชุมในปฏิทินของคุณก่อน

ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างแชท ให้เลือกไอคอน More (เพิ่มเติม)
ขั้นตอนที่ 2เลือก Meet Now (ประชุมตอนนี้)

ตัวเลือกการแชท

 


คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในการแชท:
 • ส่งภาพหน้าจอ

 • ส่งไฟล์

 • แทรกไอคอนแสดงอารมณ์

 • แก้ไขขนาดแบบอักษรและสี

 • เพิ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างการแชทเป็นกลุ่ม

 • แสดงการแชทในหน้าต่างใหม่

เริ่มต้นการแชทเป็นกลุ่ม

เริ่มต้นการแชทเป็นกลุ่มได้ง่าย ๆ กับผู้ติดต่อสองคนขึ้นไป

   
ขั้นตอนที่ 1เลือกผู้เข้าร่วมที่ส่งคำขอทั้งหมดจากแท็บผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้ปุ่ม CTRL ขณะที่คุณเลือกผู้เข้าร่วมหลายคน
ขั้นตอนที่ 2จากเมนูคลิกขวา ให้เลือกStart a group chat (เริ่มต้นการแชทแบบกลุ่ม)
ขั้นตอนที่ 3เพิ่มผู้เข้าร่วมในฟิลด์ People (บุคคล)
ขั้นตอนที่ 4ป้อนชื่อเรื่องสำหรับการแชทเป็นกลุ่มของคุณ
ขั้นตอนที่ 5 เลือกStart (เริ่มต้น)

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่

เพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณด้วยการค้นหาในองค์กรของคุณ เมื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแล้ว คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อบุคคลเพื่อเริ่มต้นการโทรออกหรือการแชทได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1จากหน้าต่างฮับ ให้เลือกไอคอน Menu (เมนู)
ขั้นตอนที่ 2เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Contact (ผู้ติดต่อ)
ขั้นตอนที่ 3เริ่มต้นการพิมพ์ชื่อบุคคลเพื่อค้นหาไดเร็กทอรี หรือป้อนชื่อผู้ใช้โดยตรงถ้าคุณทราบ
ขั้นตอนที่ 4เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มผู้ติดต่อใหม่และเลือก OK (ตกลง)


Attachments

  Outcomes